• MĒS PALĪDZAM ATTĪSTĪT SABIEDRĪBU UN DODAM IESPĒJU UZPLAUKT JAUNIEM TALANTIEM

Sociālās programmas

Rūpēs par sabiedrību un vidi, kurā dzīvojam, UPB atbalsta jauniešu izglītību, kultūras pasākumus un sporta aktivitātes. Kopā ar sadarbības partneriem mēs attīstām sabiedrību un dodam iespēju uzplaukt jauniem talantiem. Tas ir mūsu lepnums un prieks atbalstīt to.

 

Izglītība

Jauni cilvēki ir mūsu nākotne, to mēs redzam un novērtējam katru dienu. Atbalstot jauniešu vēlmi mācīties, UPB 2002. gadā izveidoja stipendiju fondu. Tā mērķis ir veicināt skolnieku un studentu izglītības līmeņa paaugstināšanu, nodrošinot viņiem nepieciešamo finansējumu augstākās vai profesionālās izglītības ieguvei gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Aktīvi atbalstām arī jauniešu vēlmi gūt praktiskas iemaņas – gan iepazīstinot ar mūsu ražotnēm, gan uzņemot ikgadējās “Ēnu dienās”, gan piesaistot studentus izpētes projektos, gan nodrošinot tiem prakses vietas. Ik gadu pieaug praksē uzņemto jauniešu skaits dažādās struktūrvienībās. Praktikanti strādā kopā ar UPB darbiniekiem pie aktuālajiem projektiem. Studentiem ir iespēja gūt plašu ieskatu būvniecībā un mācīties no UPB pieredzes, savukārt mēs augstu vērtējam viņu ierosinājumus un vērtējumu mūsu darbam.

Kultūra

UPB ir sava mākslas darbu kolekcija UPB ART, kas veidota balstoties uz emocionālajām komponentēm. Pēc būtības, šī kolekcija ir mūsu pašu sirds paplašinājums – kā mēs subjektīvi tveram pasauli, kā redzam sev apkārt mūsu pašu laikabiedru radītās vērtības. UPB ART šobrīd ir vairāk nekā 80 mākslas darbi, ko radījuši Latvijā populāri mākslinieki. Ikdienā kolekcijas darbi integrējas uzņēmuma filozofijā, telpiskajā vidē, ražošanas vidē, teritorijā un birojos.

UPB sniedz atbalstu dažādiem kultūras pasākumiem. Mēs novērtējam mākslas sniegto garīgo, intelektuālo un emocionālo kopumu, kas ļauj augt gan mākslas pasniedzēja, gan tās baudītāja personībai.

Sports

Aktīvs dzīvesveids ir labas pašsajūtas priekšnoteikums, sevišķi, ja tas sekmē arī talantu tālāku attīstību. UPB atbalsta sporta aktivitātes gan sabiedrībā, gan darbinieku vidū. Visvairāk atbalstām komandu sportu, jo, tikai strādājot kopā, ir iespējams sasniegt labāko rezultātu. Tieši tāpat arī raugāmies uz UPB attīstību – visi panākumi ir paveikti, strādājot vienotā komandā.

UPB ir sava ātrumlaivu komanda, kuras ietvaros jauniešiem ir iespēja attīstīt zināšanas mehānikā. Komandas piloti jau 5 reizes kļuvuši par pasaules čempioniem savā laivu klasē.