Atbildība pret vidi

Projektēšana, ražošana un būvniecība ar rūpēm par vides ilgtspēju.
 

Nepārtraukti pilnveidojamies, lai mazinātu mūsu ietekmi uz klimatu un vidi.

 

Ceļā uz CO2 samazināšanu

Rūpējamies par mūsu nospieduma uz vidi samazināšanu ne vien katrā projektā atsevišķi, bet arī ilgtermiņā.

Savā darbībā prioritizējam oglekļa emisiju samazināšanu pilnā projektu un produktu dzīvesciklā, turklāt ievērojam arī  aprites ekonomikas principus.

Mēs zinām kā samazināt ietekmi uz vidi

UPB ir augsta kompetence ilgtspējīgas un energoefektīvas būvniecības jomā, un vairāk nekā 10 gadu pieredze, strādājot ar dažādām starptautiski atzītām ilgtspējas sistēmām. 

Produktu ietekmes novērtējums


Lai novērtētu mūsu ražoto produktu ietekmi uz vidi, izmantojam produktu vides deklarācijas (EPD). Tās sniedz mūsu klientiem pārskatāmus un salīdzināmus datus par katra produkta ietekmi uz CO2. 


Esam pārliecināti, ka, pateicoties nepārtrauktiem uzlabojumiem un sadarbībai, būvniecības nozare virzās uz ilgtspējīgām pārmaiņām. Lai tās notiktu, mūsu produktu aprēķiniem un novērtēšanai izmantojam dažādas datu bāzes un sistēmas, piemēram, Byggvaru Bedömningen, Sunda Hus, Cobuilder, Basta u.c.

Projektu ietekmes novērtējums

Lai palīdzētu mūsu klientiem rast videi visdraudzīgākos risinājumus, UPB komanda spēj sniegt precīzu emisiju aprēķinu gan konkrētiem produktiem, gan visa projekta līmenī.

Ilgtspējīgā būvniecībā būtiska ir precīzu un uzticamu datu ieguve, tādēļ izmantojam sertificētu CO2 aprēķina un dzīves cikla novērtējuma programmu “One Click LCA”.

Par soli tuvāk izvirzītajiem mērķiem

Esam uzkrājuši pieredzi un zināšanas, lai UPB ikdienas darbu, ražošanas un būvniecības procesus padarītu ilgtspējīgākus.

Mūsu jaunākās vides deklarācijas (EPD) apstiprina, ka, piemēram, dzelzsbetona produktiem esam panākuši vidēji 25% uzlabojumu vides sniegumā. Lai to paveiktu, veicām rūpīgu produktu dzīves cikla novērtējumu  –  no izejmateriālu ieguves un ražošanas, produkta piegādes un montāžas, līdz pat otrreizējas pārstrādes iespējām dzīves cikla beigās.

Hyllie Terrass biroju ēka

Viens no mūsu ilgtspējīgākajiem projektiem ir Hyllie Terrass biroju ēka, kura ietilpst Sweden Green Building Council pilotprojektā par klimata neitrālu ēku (NullCO2) būvniecību. Šī inovatīvā projekta realizācijā sadarbojāmies ar Skanska Sverige ekspertiem un demonstrējām mūsu padziļinātās zināšanas dzelzsbetona un metāla konstrukciju jomās, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu izvirzītos vides mērķus.

Hyllie Terrass augstos ilgtspējas rādītājus apliecina arī plānotās LEED un WELL sertifikācijas.

Vides aktivitātes

Piegādes ķēdes vadība

Mēs novērtējam ilgtermiņa sadarbību ar mūsu partneriem un fokusējamies uz ilgtspējīgiem darbības principiem visos piegādes ķēdes posmos. Tāpat dalāmies pieredzē par mūsu izaicinājumiem ceļā uz videi draudzīgāku ražošanu un ņemam vērā jomas ekspertu pieredzi.

 

Atbalsts mūsu klientiem un sadarbības partneriem


UPB grupas izstrādātas apmācības un praktisku piemēru analīze, balstoties uz jaunākajām un ilgtspējīgākajām tehnoloģijām oglekļa emisiju samazināšanai.


Detalizēti CO2 emisiju aprēķini un emisiju samazināšanas stratēģijas mūsu izstrādātajiem produktiem.


Palīdzība un praktisks atbalsts saistībā ar produktu reģistrāciju novērtēšanas datu bāzēs, piemēram, EPD, Byggvaru Bedömningen, Sunda Hus, Cobuilder, Basta u.c.