Kvalitāte

Tiecamies uz izcilību – kvalitātes un procesu vadība ilgtspējīgiem rezultātiem.
 

Jau kopš 2000. gada izmantojam sertificētu sistēmu integrētai kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldībai.

Strādājam saskaņā ar ISO standartiem

UPB ir sertificēts saskaņā ar starptautisko standartu prasībām kvalitātes (ISO 9001), vides (ISO 14001) un  darba aizsardzības (ISO 45001) jomās, tādējādi apliecinot, ka mūsu sniegtie produkti un pakalpojumi tiek radīti ilgtspējīgā, drošā un efektīvi pārvaldītā veidā.

Procesu pārvaldība atbilstoši "Building Confidence" augstākajam līmenim

Esam ieguvuši Apvienotās Karalistes piegādātāju novērtēšanas sistēmas “Achilles Information Ltd” biedra statusu.

Esam akreditēti:

  • Kā piegādātājs Achilles tīklā
  • Kā piegādātājs Achilles Utilities Ziemeļvalstu un Centrāleiropas reģionā
  • Atbilstoši SSIP veselības un drošības prasībām

Produktu sertifikācija

Mūsu produkti tiek ražoti saskaņā ar produktu standartiem, kā arī regulāri sadarbojamies ar neatkarīgiem auditoriem, lai novērtētu produktu atbilstību CE un citiem produktu marķējumiem.

Atbilstību kvalitātes standartiem apliecina izsniegtie ražošanas kontroles sertifikāti.

Augsta kvalitāte visā piegādes ķēdē

Mēs radām produktus, kas izceļas ar savu dizainu un tehniskajiem parametriem un strādājam pie ilgtspējīgiem un augstas veiktspējas projektiem, tādējādi sniedzot ilgtermiņa pienesumu mūsu klientiem, sabiedrībai un videi.

Mūsu kvalitātes, darba drošības un vides pārvaldības sistēma (QHSE) tiek integrēta visos piegādes ķēdes posmos – no projektēšanas un pārdošanas līdz produkta ražošanai, piegādei un montāžai.

Mūsu grupas sertifikāti ir apkopoti šeit.