Politikas

Mūsu politikas nodrošina konsekventu drošības protokolu ievērošanu, kā arī atbilstību regulatīvajiem standartiem un ētikas normām, tādējādi stiprinot drošu un atbildīgu darba vidi.