Gada pārskati

Šeit publicēti aktuālie AS UPB un UPB grupas konsolidētie gada pārskati. 

AS UPB gada pārskats par 2022. gadu (.pdf).

UPB grupas konsolidētais gada pārskats par 2022. gadu (.pdf).