Pārvaldība un sociālā atbildība

Būvējam labāku nākotni kopā.
 

Ticam, ka UPB spēks slēpjas cilvēkos  – mūsu darbiniekos un vienotā komandā.

Ētiska un atbildīga uzņēmējdarbība

Ievērojam augstākos ētikas standartus visās mūsu darbības jomās, tādējādi veicinot atklātu, vienotu un godīgu uzņēmējdarbības vidi.

UPB grupā esam izstrādājuši iekšējās politikas, kas palīdz nodrošināt pārredzamu un ētisku uzņēmējdarbības vadību. Mēs veicinām arī caurredzamu sadarbību, diskriminācijas un korupcijas novēršanu, kā arī sociāli atbildīgu darba vidi.
 

Izaugsme un stabilitāte

Mēs iesaistāmies dažādu sociālo projektu realizācijā, sniedzam atbalstu kultūras pasākumiem un jauniešu izglītībai, kā arī veidojam stabilu darba vidi saviem darbiniekiem.

Jau vairākus gadus esam atzīti par lielākajiem darbspēka nodokļu maksātājiem Kurzemes reģionā – UPB lielo uzņēmumu kategorijā un Dzelzsbetons MB vidējo uzņēmumu kategorijā. Valsts ieņēmumu dienests ar šo apbalvojumu godina godprātīgos uzņēmējus, kas ar veido stabilus pamatus Latvijas ekonomikai.


Izglītības pieejamība

 • Jau 2002. gadā izveidojām stipendiju fondu “Stabilitāte”, kas rūpējas par izglītības pieejamību inženierzinātnēs jauniešiem no vidusskolas uzsākšanas līdz pat augstskolas absolvēšanai.
 • Ilgtermiņa sadarbība ar RTU Inženierzinātņu vidusskolu.

Nozares izzināšana

 • Sniedzam iespēju skolēniem un studentiem piedalīties ekskursijās gan mūsu ražotnēs, gan būvobjektos.
 • Vadām lekcijas un dalāmies pieredzē ar jauniešiem par darbu un izaugsmes iespējām būvniecības jomā.

Atbalsts izglītībai

 • Atbalsts dažādiem ar zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku (STEM) saistītiem konkursiem.
 • Atbalsts un mūsu ekspertu konsultācijas skolēniem un studentiem noslēguma darbu izveidē.
 • Prakses vietas UPB grupas uzņēmumos.

Atbalsts bērniem un jauniešiem

 • Jau vairākus gadus sniedzam finansiālu atbalstu biedrībai "Cerība bērniem" Karostā, Liepājā, lai bērniem dienas centrā nodrošinātu siltas pusdienas, palīdzētu sagatavoties skolas gaitām, iepriecinātu svētkos u.tml.
 • Veicinām UPB grupas darbinieku bērnu interesi par būvniecību un drošību, organizējot dažādus konkursus un aktivitātes, nodrošinām pieejamus atstarojošos drošības līdzekļus u.c.

Rūpes par darbiniekiem

UPB prioritāte ir gan mūsu darbinieku, gan apakšuzņēmēju darbinieku veselība, drošība un labklājība, tādēļ radām pozitīvu un iekļaujošu darba vidi, kas motivē augt un attīstīties.

Iekšējās aptaujas dati liecina, ka 80% UPB grupas administrācijas darbinieku ir pozitīvi (ar 8 līdz 10 ballēm) novērtējuši savu darbavietu.

Uzzini vairāk par priekšrocībām darbam UPB grupā šeit.

Darbinieku labbūtība

 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana 24/7
 • Plaša veselības apdrošināšanas programma
 • Iespēja iesaistīties sporta izaicinājumos un aktivitātēs
 • Komandas saliedēšanas pasākumi
 • Izglītojošas lekcijas mentālās veselības un labbūtības veicināšanai