Darba drošība

Mēs strādājam droši vai nestrādājam nemaz. 

Darba drošība ir vairāk nekā prioritāte, tā ir mūsu pamatvērtība. UPB augstās drošības prasības ir veidotas tā, lai aizsargātu mūsu darbiniekus, klientus, sadarbības partnerus, ražotņu un būvlaukumu apmeklētājus, kā arī apkārtējo vidi un sabiedrību.

Drošība ir mūsu pamats

Droša darba vide veicina mūsu darbinieku labklājību, motivāciju un produktivitāti, un tā mēs veidojam atsaucīgu un atklātu iekšējo kultūru.

Mēs ticam pārredzamai komunikācijai un sadarbībai visā piegādes ķēdē. Kopā ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, mēs pilnveidojam procesus un ikdienas darbu, gādājot par drošību un ilgtspējīgu sadarbību.

Nepārtraukta pilnveidošanās

Mēs regulāri uzlabojam darba drošību visos līmeņos, sākot ar ražotnēm un būvlaukumiem līdz produktu piegādei. Piemēram, nepārtraukti veicam drošības auditus un ražotņu novērtēšanu, lai noteiktu jomas, kurās ir iespējami uzlabojumi. 

Sekojam arī tehnoloģiskajiem sasniegumiem un nozares labākajiem piemēriem, un pielāgojam savus procesus atbilstoši arvien pieaugošajām drošības un vides prasībām. 

Visaptverošas apmācības

UPB grupā pastāvīgi tiek īstenotas drošības apmācības. Tas mūsu darbiniekiem nodrošina vajadzīgās zināšanas un prasmes, kas ir būtiskas, lai identificētu un mazinātu iespējamos apdraudējumus dažādos ražošanas un būvniecības procesos.

UPB grupā procesi tiek vadīti atbilstoši starptautiskajam ISO 45001 standartam "Arodveselības un darba drošības vadības sistēmas".

Šīs un citas mūsu kvalifikācijas un sertifikācijas apskatāmas šeit.