Enerģētika

Pilna cikla enerģētikas risinājumu izstrāde un būvniecība - no katlu mājām līdz tehniski komplicētiem enerģētikas objektiem.


Ilgtspējīgi enerģētikas risinājumi

UPB piedāvā videi draudzīgu un ilgtspējīgu enerģētikas risinājumu izveidi, izmantojot atjaunīgos energoresursus un biogāzes.

Veicam pilna cikla katlu māju, energokompleksu, biomasas koģenerācijas staciju un citu enerģētikas objektu būvniecību.


Augsta tehniskā kompetence

Mūsu speciālistiem ir pieredze dažādu jaudu siltumenerģijas un elektroenerģijas objektu projektēšanā un būvniecībā. 

Spējam nodrošināt gan tehnoloģisko iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbus, gan pilnu enerģētikas objektu servisu un apkalpošanu.


Viens līgums, vienota atbildība

Kompleksus enerģētikas būvobjektus piedāvājam īstenot kā zematslēgas projektus, kur visa atbildība, sākot ar projektēšanu līdz iekārtu ieregulēšanas darbiem un gatava objekta atslēgu nodošanai, gulstas uz vienu uzņēmumu.

Šāda pieeja ļauj nodrošināt ātrāku un efektīvāku projekta realizāciju.


Koģenerācijas moduļi

Projektējam, ražojam un uzstādam ar dabasgāzi, biogāzi, sintētisko gāzi un naftas gāzi darbināmas koģenerācijas un triģenerācijas stacijas.

Ar to palīdzību iespējams ražot enerģiju videi draudzīgā veidā, samazinot kaitīgo izmešu daudzumu un būtiski mazinot siltuma zudumus.
 


Individuāli risinājumi

UPB enerģētikas speciālisti palīdzēs izstrādāt un īstenot energoefektivitātes uzlabošanas un modernizācijas projektus jūsu uzņēmumam.

  • Dūmeņu izgatavošana un montāža
  • Dūmgāzu kondensatoru uzstādīšana
  • Elektrofiltru ierīkošana
  • Katliekārtu uzstādīšana
  • Siltumapgādes optimizācija

Serviss

Mūsu komanda nodrošina augsta līmeņa servisa pakalpojumus visā Eiropā ar galvenajiem servisa centriem Latvijā un Šveicē.

  • Koģenerācijas staciju tehniskā apkope
  • Iekārtu tiešsaistes monitorings
  • Pilna laika uzraudzība enerģētikas objektos
  • Rezerves daļas
  • Avārijas dienests 24/7