Jaunas Produktu vides deklarācijas betona produktiem

Mūsu ražotnēs notiek nepārtraukts darbs pie videi vēl draudzīgāku produktu ražošanas. Un MB Betons ir izdevies panākt ievērojamu 25 %* uzlabojumu savos produktos, apliecina jaunākās produktu vides deklarācijas jeb EPD.

Tas panākts, veicot rūpīgu produktu dzīvescikla ietekmes novērtējumu – no izejmateriālu iegūšanas līdz ražošanai, produkta piegādei un montāžai būvlaukumā, kā arī otrreizējas pārstrādes iespējām dzīvescikla beigās. Šāda detalizēta izpēte ļauj mums veikt nepieciešamos uzlabojumus jau produkta izstrādes stadijā, samazinot kopējās CO2 pēdas nospiedumu.

EPD dzelzsbetona produktiem izstrādājam jau kopš 2015. gada, turklāt jau otro reizi UPB speciālisti tās izstrādā patstāvīgi, apliecinot savas zināšanas ilgtspējas jomā.

*Vidējais dzelzsbetona produktu vides snieguma uzlabojums, salīdzinot 2021. gada un 2023. gada produktu vides deklarācijas.