• Sinerģija starp grupas uzņēmumiem, inovatīva pieeja un kvalitāte ir uzņēmuma ilggadējās stabilās izaugsmes pamatā