Nora Kalna

UPB valdes locekle

N.Kalna darbu UPB grupā uzsākusi 2001. gadā kā jurista palīgs, pēc diviem gadiem turpinājusi profesionālo izaugsmi, strādājot par direktora vietnieci būvuzņēmumā NAMS (tagad – UPB Nams). No 2006. līdz 2009. gadam vadījusi UPB attīstības departamentu. Par UPB grupas valdes locekli un UPB izpilddirektori kļuvusi 2008. gadā, un līdz 2015. gadam darbojusies valdē kopā ar uzņēmuma dibinātājiem Uldi Pīlēnu un Oskaru Moru. Piedalījusies biedrības (sabiedriskās organizācijas) „Stabilitāte” dibināšanā un izveidē, kā arī kopš 2005. gada ir biedrības valdes priekšsēdētāja.

Kolēģi Noru raksturo kā demokrātisku vadītāju ar plašu redzesloku un spēju iedziļināties detaļās, tajā pašā laikā nezaudējot fokusu uz galveno mērķi.

Iepriekšējo darba pieredzi guvusi LSEZ SIA Laskana, strādājot par juristi. Izglītību guvusi Rīgas Starptautiskajā biznesa un administrācijas augstskolā finanšu jomā un Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē tiesību zinātnēs. Papildinājusi zināšanas publisko iepirkumu sfērā, būvniecības likumdošanas, nodokļu un darba tiesību jautājumos. 

Valodas: Latviešu, krievu, angļu