• Mums rūp ietekme, ko atstājam gan uz apkārtējo vidi, gan procesā iesaistītajām pusēm

Ilgtspējīga un atbildīga biznesa vide

Rūpes par kvalitāti un ilgtspēju sākas daudz ātrāk nekā tikai būvlaukumā. UPB jau vairāk nekā 20 gadus strādā atbilstoši ISO standartiem un kvalificējas kā ilgtspējīgs un uzticams sadarbības partneris. Mūsu produkti un pakalpojumi top atbildīgi pārvaldītā biznesa vidē — ilgtspējīgā, sociāli atbildīgā, drošā un ar iespējami mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

UPB un astoņu grupas uzņēmumu biznesa procesi tiek vadīti atbilstoši Starptautisko standartu prasībām  kvalitātes (ISO 9001:2015), vides (ISO 14001:2015) un  darba aizsardzības (ISO 45001:2019) jomās.Tā ir pilnvērtīga bāze, kas gadu gaitā sekmējusi klientu uzticību, veicinājusi uzņēmuma nepārtrauktu attīstību, konkurētspēju, elastīgu un inovatīvu pieeju procesu pārvaldībai un produktu ar pievienoto vērtību radīšanai.

Ilgtspējīga būvniecība

Mēs zinām kā samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi.


UPB ir augsta kompetence ilgtspējīgas un energoefektīvas būvniecības jomā. Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ilgtspējīgu projektu būvniecībā Skandināvijā un Latvijā, un lielākā daļa mūsu realizēto projektu atbilst kādai no starptautiski atzītām ilgtspējas sistēmām - BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Nordic Swan un citām. Mūsu līdz šim ilgtspējīgākais projekts ir Hyllie Terrass, kas pretendē uz Zviedrijā pirmās klimata neitrālās biroju ēkas (NullCO2) statusu.

Arī Latvijā esam realizējuši virkni ilgtspējīgu un energoefektīvu projektu, un varam lepoties, ka Liepājas pašvaldības administratīvā ēka Peldu ielā 5 ir atzīta par energoefektīvāko ēku Latvijā 2021. gadā.

Savukārt, mūsu jaunākajā dzelzsbetona konstrukciju ražotnē liels uzsvars likts uz ilgtspējīgiem risinājumiem, lai panāktu pēc iespējas racionālāku resursu izmantošanu, piemēram, svaiga betona atlikumu pārstrādes iekārtās, ūdens attīrīšanas un recirkulācijas sistēmās investēti 500 000 tūkstoši eiro. Liela uzmanība veltīta arī katra darbinieka darba apstākļiem un darba drošībai. Gaisa kvalitātes nodrošināšanai izbūvēta integrētā nosūces un attīrītā gaisa recirkulācijas sistēma.

 

 

Ilgtspējīga sadarbība pilnā piegādes ķēdē

UPB grupai ir svarīgas ilgtermiņa attiecības. Mēs fokusējamies uz ilgtspējīgu domāšanu visā piegādes ķēdē, daloties zināšanās, pieredzē un iespējās, lai sniegtu atbalstu arī mūsu sadarbības partneriem.

Klientiem
/ Produkta CO2 nospieduma aprēķini
/ CO2 samazināšanas stratēģijas izstrāde produktu grupām

Ārpakalpojumam
/ Būvizstrādājumu novērtējumu datu bāzes — konsultācijas produktu atbilstības novērtēšanai un reģistrēšanai datnēs
/ Produktu reģistrēšana būvizstrādājumu novērtējuma datu bāzēs

Strādājam droši vai nestrādājam nemaz

Mēs regulāri uzlabojam darba drošību visos līmeņos, sākot ar ražotnēm un būvlaukumiem līdz produktu piegādei.

Drošība ir būtiska UPB uzņēmumu darba kultūras sastāvdaļa. Mūsu pamatprincips ir pārvaldīt procesus un riskus ar lielu atbildības sajūtu pret saviem darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību.

Atbildība pret vidi

ENERGOEFEKTIVITĀTE UN CO2 SAMAZINĀŠANA
• Produktu vides deklarācijas
• Energoefektīvi risinājumi projektēšanas stadijā 
• Elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem
• Koģenerācijas stacija ražotnes siltumapgādei un elektroapgādei
• Bio-degvielas piedeva pārvadājuma transportam
• Energoefektivitātes programmas īstenošana saskaņā ar energoaudita (EN 16247) rezultātiem

RESURSU EFEKTĪVA IZMANTOŠANA UN EKOLOĢISKĀS PĒDAS NOSPIEDUMA MAZINĀŠANA
• Produkta dzīves cikla analīze ar programmu One Click LCA
• Materiālu optimizācijas jau projektēšanas stadijā
• Jaunas, videi draudzīgākas iekārtas ražotnēs

MATERIĀLU OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE UN ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA
• Atkritumu šķirošana un nodošana otrreizējai pārstrādei
• Iepakojuma atkārtota izmantošana
• Pārstrādātu izejvielu produkti – pārstrādāta metāla un betona izmantošana ražošanā

ATBILDĪGI DARBA PRINCIPI PILNA CIKLA SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ
• Procesu digitalizācija un automatizācija
• Plānveida tehniskās apkopes iekārtām un autoparkam
• Modernizēti, videi draudzīgi prāmji pārvadājumiem
• Vilcēji: EU klase 5 un augstāk