UPB piešķirs stipendijas RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēniem

2015. gada 26. maijs – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (IZV) vienojusies ar AS “UPB” par (UPB) par stipendiju piešķiršanu izcilākajiem IZV 10. klases audzēkņiem un sadarbību ārpus mācību aktivitāšu nodrošināšanā.

Laika posmā no 2015. gada aprīļa sākuma līdz 31. maijam norisinās RTU IZV sabiedrības uzmanības un ziedojumu piesaistes kampaņa “Inženieris sākas ar citronu”, kuras ietvaros inženierzinātņu nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā īpaši atzinušas jau aptuveni 200 privātpersonas un uzņēmumi. UPB holdings – viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā ar spēcīgu inženieru komandu – pievienojas atbalstītāju pulkam.

“UPB attīstībā būtisku lomu spēlē inženieri, kas izstrādā jaunus risinājumus un paaugstina kvalifikāciju nemitīgi pielāgojoties jauniem tirgiem un nosacījumiem. Tas ļauj UPB radīt aizvien lielāku pievienoto vērtību gala produktiem. Lai palīdzētu radīt šādu pat efektu visās Latvijas tautsaimniecības ražojošajās nozarēs, atbalstīsim RTU Inženierzinātņu vidusskolu, lai iedrošinātu un informētu jauniešus par inženieru nozīmi un iespējām,” teic UPB Valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš.

Papildus kvalitatīvai un konkurētspējīgai bezmaksas izglītībai UPB pievienojas ar tiešu atbalstu topošajiem nākotnes speciālistiem. Pirmajā skolas pastāvēšanas gadā tiks piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas izcilākajiem IZV 10. klases audzēkņiem. UPB nākotnes inženieriem sniegs arī savu speciālistu vieslekcijas un ekskursijas uz uzņēmuma ražotnēm, lai jau vidusskolā jauniešiem radītu priekšstatu par nākotnes iespējām nozarē. 

“AS “UPB” iesaiste RTU IZV kampaņā ir nozīmīgs atbalsts skolai un jauniešiem, kas savu nākotni izvēlējušies veidot inženierzinātņu jomā. Tāpat mums ir liels prieks, ka AS “UPB” nolēmusi atbalstīt skolu tās īstenotās kampaņas “Inženieris sākas ar citronu” ietvaros, kas parāda, ka šis projekts ir svarīgs ne tikai universitātei, bet arī sabiedrībai kopumā, kā arī nozares vadošajiem uzņēmumiem,” stāsta RTU rektora vietnieks attīstībā Artūrs Zeps.

Kopā ar atbalstītājiem RTU jaunajā mācību iestādē jau ir nodrošinājusi skolēniem mūsdienīgu mācību vidi, jaunākās tehnoloģijas, plašu ārpusskolas aktivitāšu klāstu, kā arī iespēju dzīvot dienesta viesnīcā un saņemt stipendijas.

Lai veicinātu Latvijas nākotnes inženieru radošo attīstību un tehnisko zinātņu pamatu apgūšanu, Rīgas Tehniskās universitāte šoruden atvērs Inženierzinātņu vidusskolu, kurā talantīgi Latvijas pilsētu un reģionu jaunieši varēs iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu bezmaksas izglītību. Skolas izveidi atbalsta SIA LatRosTrans, AS Latvijas Gāze, AS Latvenergo, VISMA, Rīgas Brīvostas pārvalde, AS Severstallat un RTU IZV tehnoloģiju partneris SIA Lattelecom.

 

Avots: RTU Attīstības fonds