UPB objekts Epic iegūst Skanska vides un drošības apbalvojumu

UPB projektētā un būvētā ofisa ēka EPIC Malmē, Zviedrijā ieguvusi Skanska vides un drošības apbalvojumu. Varam lepoties, ka
mūsu piedāvātie risinājumi ceļ sabiedrības labklājību un rūpējas par vidi. Paldies visiem iesaistītajiem par ieguldīto darbu un rūpēm šī apbalvojuma iegūšanā!