UPB grupas inženiera zinātniskajiem pētījumiem praktisks pielietojums būvniecībā

Mūsu kolēģis un zinātnieks Dr. rer. nat. Kārlis Kukemilks piedalījās Starptautiskajā Hidroģeologu Asociācijas kongresā Malagā, kur prezentēja savu pētījumu “Ģeofizikālo metožu pielietojums pazemes ūdeņu plūsmu modelēšanā”. Tas demonstrē inovatīvu pieeju, kurā savienotas tradicionālās ģeoloģiskās izpētes metodes ar ģeofizikas metodēm. Apvienotā pieeja ļauj iegūt priekšstatu par ūdens pārvietošanās ceļiem pazemē un izveidot tiem atbilstošu pazemes ūdeņu modeli.

Pētījumiem ir praktisks pielietojums būvniecībā, jo ģeofizikālās metodes ļautu iegūt pilnīgāku priekšstatu par būvpamatni. Piemēram, uziet līdz šim nezināmus infrastruktūras objektus, apraktus pamatus, vājos slāņus, kas bieži rada zaudējumus būvniecības procesā. Savukārt skaitliskie modeļi aizvien vairāk tiek pielietoti būvniecības procesā. Skaitlisko pazemes ūdeņu modeli “Inženieru Birojs “Būve un Forma”” izveidoja ēku kompleksam "Integrālās izglītības institūts I3" Rīgā. Šāds modelis tiek veidots arī plānotajam A klases biroju centram Marijas ielā 2/2a.

Pazemes ūdeņu modelis nepieciešams no būvbedres atsūknējamo gruntsūdens apjomu aprēķināšanai, kā arī lai prognozētu atsūknēšanas ietekmi uz apkārtējām ēkām. Izpētei ir nozīmīga loma blīvā pilsētas apbūvē, jo tā ļauj prognozēt un novērst būvdarbu radītās zemes virsmas deformācijas un apkārtējo ēku pazemes daļu applūšanu.

Šis pētījums ir arī daļa no Kārļa doktora darba, kas aizstāvēts Trīres Universitātē Vācijā. Lepojamies ar kolēģa zinātniskajiem sasniegumiem un esam gandarīti, ka pētījuma rezultātus varam pielietot darbā.