Par būvdarbiem Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžā Dziesmu un deju svētku laikā

Rūpējoties par Dziesmu un Deju svētku dalībnieku un apmeklētāju drošību, esam būtiski pārplānojuši būvdarbus un ieviesuši papildus drošības pasākumus mūsu Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas būvobjektā.

Koncertu laikā būvdarbi nenotiks, savukārt mēģinājumu laikā notiks tikai darbi pie ēkas, kas nerada būtisku troksni. Turklāt esam vienojušies ar organizatoriem – ja tomēr būs nepieciešams, tad pārtrauksim arī tos.

Svētku laikā netiks veiktas lielgabarīta elementu piegādes, savukārt mazgabarīta piegādes, kuras nav iespējams atlikt, tiks organizētas tikai naktī. Būvobjekta teritorija ir norobežota un aizsargāta no nepiederošu personu iekļūšanas tajā, un svētku laikā tiks nodrošināta arī papildu apsardze.

Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ir apjomīgs un nozīmīgs objekts. Līdz ar tā pabeigšanu pilsēta iegūs gan mūsdienīgu sporta un kultūras aktivitātēm paredzētu būvi, gan arī attīstīs tai apkārtesošo kvartālu.  

Tāpēc paldies par sapratni un ceram uz draudzīgu līdzāspastāvēšanu! 

Lai visiem svētku dalībniekiem un viesiem patīkamām emocijām un iespaidiem pilna nedēļa!