Industriālais koncerns UPB nodibina digitālo risinājumu uzņēmumu Alto 4.0

Jaunais IT uzņēmums ir UPB atzars digitālajā jomā, kur koncentrēta uzkrātā pieredze, kas iegūta, attīstot grupas digitālo infrastruktūru. Alto 4.0 galvenais fokuss būs Industrija 4.0 risinājumu ieviešana dažādu sfēru uzņēmumos, kuros ir komplicēti ražošanas un vadības procesi.

“Šobrīd pasaulē būvniecība ir viena no mazāk digitalizētajām nozarēm, jo procesi ir sarežģīti, iesaistīto ir daudz un katrs projekts ir unikāls. Vēl pirms pieciem gadiem arī UPB grupā strādājām paralēli vairākās izolētās sistēmās, datu plūsmas organizēšana bija sarežģīta un laikus nesasniedza visus procesā iesaistītos, kuru ir patiešām daudz – arhitekti, inženieri, vairākas ražotnes, projektu vadītāji, ārējie sadarbības partneri un citi. Balstoties uz 25 gadu laikā uzkrāto pieredzi, esam izveidojuši digitālo infrastruktūru, kas ļauj automatizēt, analizēt, plānot un simulēt būtiskākos biznesa procesus. Starptautiskajā vidē esam pārliecinājušies, ka mūsu izstrādātie risinājumi ir unikāli un interesi par tiem izrāda arī citi industriālie ražotāji gan būvniecības, gan citās sfērās,” stāsta UPB valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš.

Mākslīgā intelekta un citas tehnoloģijas attīstās eksponenciāli, procesi kļūst sarežģīti, tāpēc nav iespējams pieņemt optimālus lēmumus bez sistēmu, algoritmu un datu apstrādes un citu modernu risinājumu izmantošanas. Pašreizējā industrijas digitalizācijas procesā ir polarizējušās divas puses – industriālie ražotāji, kuros jāievieš automatizācija, un IT risinājumu izstrādātāji un izplatītāji, kam ne vienmēr ir pilnvērtīga izpratne par industrijas vajadzībām. Alto 4.0 digitālie risinājumi tiek izstrādāti un nepārtraukti attīstīti ciešā sadarbībā ar dažādu profilu industrijas speciālistiem, tādējādi nodrošinot nereti iztrūkstošo saikni starp mūsdienu tehnoloģijām un biznesa vajadzībām.

Alto 4.0 komandas kodolu veidos UPB un pieredzējuši partneruzņēmumu programmētāji un sistēmu analītiķi, kā arī procesu attīstības speciālisti, kas pārstāv projektēšanas, loģistikas, ražošanas un būvniecības sfēras. Uzņēmuma priekšrocība tirgū būs dziļa izpratne par industriālajiem procesiem un iespējas realizēt sistēmu izstrādes projektus līdz pilnvērtīgam gala risinājumam. Primārie produkti, kas tiks piedāvāti tirgū, būs pašu izstrādātās un sekmīgi ieviestās sistēmas un to moduļi, kā arī cita profila industriālajiem uzņēmumiem radīti un pielāgoti risinājumi, kuru izstrāde balstīta uz daudzpusīgās komandas pieredzi.

www.alto40.lv