Iemūrē kapsulu topošās šķeldas katlumājas pamatos Liepājā

Otrdien, 23. maijā, klātesot uzņēmuma “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājam Jānim Jansonam, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Gunāram Ansiņam un AS “UPB” valdes priekšsēdētājam Dainim Bērziņam Liepājā, Slimnīcas ielā 2, topošās šķeldas katlumājas pamatos tika iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

“Jaunas šķeldas katlumājas būvniecība un atjaunīgā kurināmā apjoma papildināšana ir būtisks solis ilgtspējīgas enerģētikas attīstībā. Tas sniedz daudzpusīgas priekšrocības, sākot no samazinātas atkarības no fosilajiem kurināmiem līdz vides aizsardzībai un ekonomiskajai efektivitātei. Jaunās katlumājas ieviešana ļaus mazināt fosilā kurināmā izmantošanu, kas savukārt samazinās oglekļa emisijas un ietekmi uz klimata pārmaiņām. Atjaunīgā kurināmā izmantošana dos iespēju samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un mērķtiecīgi virzīties uz zaļo enerģiju,” pasākuma laikā uzsvēra SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī, kā arī uzlabot katlumājas darbības efektivitāti.

“Šobrīd visā Eiropā notiek zaļā pāreja. Taču vienmēr ir vajadzīgi celmlauži, kuri izvirza sev vēl augstākus mērķus. Esmu lepns, ka Liepāja ir starp tiem! Kā zināms, esam viena no 100 pilsētām Eiropā, kura apņēmusies 2030. gadā kļūt par klimatneitrālu viedpilsētu. Šodien – līdz ar jaunās šķeldas katlumājas būvniecības uzsākšanu – mēs speram platu soli ceļā uz šo mērķi. Plānots, ka jaunā katlumāja ļaus mums vēl vairāk samazināt gāzes patēriņu centralizētajā apkurē Liepājā, par gandrīz 90% pārejot uz atjaunīgajiem resursiem – šķeldu. Līdztekus ekoloģijai šis ir stāsts par ekonomiju. Jo mazāk atkarīgi esam no dārgās gāzes, jo zemākas enerģijas izmaksas iedzīvotājiem,” pauž Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Īstenojot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā”, tiks izbūvēts jauns šķeldas siltumavots, kas apvienos katlumāju Grīzupes ielā 89, Slimnīcas ielā 15 un Slimnīcas ielā 25 siltumapgādes sistēmas vienotā centralizētā siltumapgādes tīklā, pieslēdzot arī jaunus patērētājus. Katlumājas projektēšana un būvniecība uzticēta AS UPB.

UPB valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš stāsta, ka “šajā objektā varam parādīt vienu no UPB stiprajām pusēm – mūsu daudzpusību, aptverot gan projektēšanu, gan enerģētikas risinājumus, gan pilnu būvniecības ciklu. Turklāt uzkrātā pieredze līdzīgu industriālu objektu projektēšanā un būvniecībā ļauj raiti virzīt projektu uz priekšu, lai jau nākamajā apkures sezonā jaunā katlumāja pilsētai sniegtu savu pievienoto vērtību. ”

Uzņēmums “Liepājas enerģija” kā kurināmo izmanto dabas gāzi un atjaunīgo resursu – koksnes šķeldu. Atjaunīgā kurināmā izmantošanas īpatsvars kopējā energoresursu bilancē 2022. gadā bija 82.3%, kas ir par gandrīz 6% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lai arī uzņēmums jau šobrīd ir viens no zaļākajiem enerģijas ražotājiem Latvijā, darbs turpinās, un nākotnes plāni par atjaunīgā energoresursa palielinājumu kurināmā bilancē, to apstiprina.  

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu un plānots, ka 2023./2024. gada apkures sezonā jaunā katlumāja uzsāks savu darbību.

Projekta kopējās investīcijas ir 3 milj. eiro (trīs miljoni eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2,916 milj. eiro (divi miljoni deviņi simti sešpadsmit tūkstoši eiro). Atbalsta summa: 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1,166 milj. eiro (viens miljons viens simts sešdesmit seši tūkstoši eiro).