Frykensundet gājēju un velosipēdistu tilts

Gājēju un velosipēdistu tilts ainaviskajā Sunnes pilsētā, Zviedrijā!

Tilta kopējais laidums ir 95 metri, savukārt svars sasniedz 87,3 tonnas. Turklāt tas ir pietiekami plats un stabils, lai nepieciešamības gadījumā varētu noturēt arī operatīvos transportlīdzekļus. UPB pārziņā bija ražošana, loģistika un montāža.