UPB grupas uzņēmums MB Betons sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti pētniecības projektā

Noslēgumam tuvojas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un MB Betons izpētes projekts “Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās”. Divu gadu laikā kopā ar zinātniekiem pētīts, kā projektēt un ražot nesošās sienu konstrukcijas efektīvāk, pievienojot betonam tērauda šķiedras.

Zinātniskās sadarbības pārstāvis no MB Betons puses, Dzelzsbetons MB Izpētes un attīstības projektu vadītājs Juris Jansons norāda, ka “jaunu produktu izstrāde ir izšķiroši svarīga mūsu grupas konkurētspējas veicināšanā, savukārt īsšķiedru cementa kompozīts ir inovatīvs materiāls, kas sniedz iespēju samazināt tradicionālā stiegrojuma apjomu, kā arī palielināt ražošanas efektivitāti. Kā viens no galvenajiem ieguvumiem no projekta realizācijas minams fakts, ka tā gaitā norit zināšanu pārnese no LLU ekspertiem uz mūsu projektēšanas birojiem un ražotnēm.”

Iepriekšējos projekta etapos tika saražoti paraugi, kas palīdz novērtēt īsšķiedru ietekmi uz dažādu dzelzsbetona izstrādājumu stiprību, bet trešajā – noslēdzošajā – pētījumu etapā tika izgatavotas trīsslāņu dzelzsbetona paraugsienas, kurās kā nesošais slānis tiks izmantots īsšķiedru betona kompozīts. Projekta zinātniskais vadītājs, LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras vadošais pētnieks Ulvis Skadiņš sadarbību vērtē kā izdevušos: “Bez MB Betons ieguldījuma šis pētnieciskais projekts nebūtu īstenojams. Tika saražots iespaidīgs apjoms ar konstrukciju paraugiem, kas ir kā spēcīgs pamatojums iegūto rezultātu ticamībai.  Ļoti vērtīga bija pieredze ražotnē, kas palīdzēja izvērtēt jaunos risinājumus no ļoti praktiska un tehnoloģiska skatpunkta.”

Projekta gaitā īstenoti apjomīgi eksperimentālie pētījumi, kuros MB Betons atbalstījis ar paraugu izgatavošanu dzelzsbetona ražotnē. Visi pētījumi veikti LLU VBF Būvkonstrukciju zinātniskajā laboratorijā, Akadēmijas ielā 19, Jelgavā. Pētījuma rezultāti tiks publicēti brīvi pieejamā datubāzē, kas noderēs arī citiem zinātniekiem pētījumu veikšanai, kā arī tiks sagatavota brošūra ar vadlīnijām būvkonstrukciju projektētājiem.

Plašāka informācija par pētniecības projektu: Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās (PD6) | LLU. Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Paralēli sadarbībai ar LLU, produktu izpētes un attīstības darbs notiek arī UPB grupā, īpaši Betona Pētījumu centrā, kur speciālisti izstrādā receptūras jauniem betona veidiem, pilnveido ražošanas tehnoloģijas u.c.