UPB eksporta izaugsme un apgrozījums

UPB 30. jubilejas gadu sagaidījām ar labākajiem rezultātiem mūsu pastāvēšanas vēsturē! Izaugsmes pamatā galvenokārt bijis mērķtiecīgs darbs būvniecības eksporta jomā Skandināvijā - eksporta projektu apjoms kopš 2015. gada pieaudzis pat divkārt, turklāt arī ēku sarežģītībā un mērogā.

Priecājamies, ka pandēmijas ietekmē nav apstājušies arī privātā sektora projekti Latvijā, būvniecībai turpinot būt vienam no ekonomikas dzinējspēkiem.