UPB – atbildīgs, drošs un ilgtspējīgs partneris Lielbritānijas tirgū

UPB jau vairāk nekā trīs gadus ir sertificēts saskaņā ar Lielbritānijas vadošajām piegādātāju novērtēšanas sistēmām – Achilles un Constructionsline, kā arī uztur arodveselības un drošuma sertifikātu SSIP. Turklāt arī šogad sertifikātus atjaunojām bez neatbilstībām!

Šie ir objektīvi ārējie novērtējumi, kas apliecina mūsu kvalifikāciju un atbilstību Lielbritānijas tirgus prasībām. Tie ir balstīti uz padziļinātu uzņēmuma darbības analīzi no kvalitātes, apkārtējās vides, darba drošības, arodveselības, sociālās atbildības un datu drošības aspektiem. Lai sertifikāciju iegūtu, tiek apskatīti visi uzņēmuma darbības posmi, sākot no projektēšanas, ārpakalpojumu vadības, ražošanas līdz būvkonstrukciju montāžai būvobjektā.

Ikgadējā Achilles audita noslēgumā auditori pozitīvi novērtēja arī UPB biznesa procesu un dokumentu pārvaldības jeb IS sistēmu, kas apliecina pārskatāmu un viegli izsekojamu projekta vadību pilnā piegādes ciklā. Tāpat atzinīgi novērtēts arī tas, ka UPB grupā tiek radīti inovatīvi digitālie risinājumi projektu pārvaldībai – IS sistēmu izstrādāja mūsu grupas uzņēmums Alto 4.0.