Skolnieki kopā ar UPB Nams atklāj būvniecības darbus Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā

Pēdējā mācību gada dienā 12. jūnijā Ādažu Valdorfa Brīvajā skolā UPB Nams būvnieki, skolēni un pedagogi svinīgi atklāja skolas jaunās piebūves un sporta zāles būvniecību. Skolēni bija sagatavojuši savus novēlējumus skolai, izrotājot būvniecības žogu ar zīmējumiem.

“Paldies Valdorfa skolai par izrādīto uzticību un audzēkņiem par viennozīmīgi visskaistāko būvniecības žogu Latvijā! Darīsim visu, lai jaunbūves neatpaliktu no Valdorfa skolas bērnu radošuma!” teic UPB Nams Valdes priekšsēdētājs Kārlis Balgalvis.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas paplašināšanai tiks uzbūvēts papildus mācību korpuss divos stāvos ar kopējo platību 500 m2. Tajā paredzēts izvietot 4 mācību klases ar vidējo skolnieku skaitu 23 katrā. Tāpat jaunajā ēkā paredzēta skolotāju telpa un palīgtelpas.

Skolas teritorijā tiks izbūvēta arī jauna 1085 m2 plaša sporta zāle, kas projektēta kā augstas energoefektivitātes ēka. Sporta zālē tiks izvietoti basketbola un volejbola laukumi ar nepieciešamo aprīkojumu un krāsojumu uz grīdas, kā arī 4 ģērbtuves un papildus telpas.

Ēku plānojums veidots atbilstoši Valdorfa filosofijai - izvairoties no standartizētiem risinājumiem un brīvu telpu formu. Būvniecības darbi Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā uzticēti ģenerālbūvniekam UPB Nams.