Paziņojums

Ar dziļām skumjām informējam, ka 11. maijā Stokholmā būvlaukumā notika nelaimes gadījums, kurā bojā gājis mūsu ilggadējais un pieredzējušais kolēģis.

Šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir palīdzības sniegšana cietušā ģimenei un montāžas komandai, kā arī notikušā apstākļu izmeklēšana. Mēs cieši sadarbojamies ar atbildīgajām iestādēm, lai noskaidrotu nelaimes gadījuma cēloņus. Mūsu darbinieku drošība vienmēr ir bijusi un būs mūsu prioritāte.

Ir saprotams, ka pirms visu apstākļu noskaidrošanas nevaram sniegt objektīvus komentārus un neesam tiesīgi to darīt. Aicinām jūs uz sapratni.

Ar klusuma brīdi pieminam mūsu ilggadējo kolēģi. Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.