Daudzdzīvokļu ēkas Valkas iela Rīga, Latvija

Daudzdzīvokļu ēkas Valkas iela Rīga , Latvija

Stikls

Daudzdzīvokļu mājas objekts Rīgā, Valkas un Veru ielas stūrī bija izaicinājums būvniekiem ārkārtīgi ierobežotās vietas dēļ - būvlaukuma robežas bija līdz ar ēkas nesošajām konstrukcijām un gar tām novietotajām sastatnēm. Nebija pieejama vieta ne tehnikas novietošanai, ne materiālu rezervju novietošanai. Pāts ēkas projekts nebija sarežģīts, tomēr stikla paketes, kuras veido objekta ārējo sienu, bija grūti iecelt un montēt gan šaurības, gan stikla pakešu nestandarta lielo izmēru un neierastā leņķa dēļ.

Lai izmantotu būvniecībai nepieciešamo smago tehniku, kura darbojās no mobilajām platformām, bija nepieciešama atsevišķa plānošana, ņemot vērā apkārtējo vidi un satiksmes plūsmu, kā arī tika veikta saskaņošana ar attiecīgajām iestādēm par satiksmes plūsmas organizēšanu.

Būvniecībā nepieciešamo materiālu un konstrukciju piegādi bija nepieciešams pielāgot veicamo darbu tempam, lai nerastos lieki materiālu uzkrājumi objektā.

UPB šim daudzdzīvokļu mājas objektam piegādāja un uzstādīja gandrīz 700 m2 stikloto alumīnija konstrukciju. Ņemot vērā lielo stikla īpatsvaru objektam, tika izmantoti energoefektīvie logi, detaļas un mezgli, lai panāktu ēkas energoefektivitātes rādītāju zem 60kWh/m2.