Sabiedriskās ēkas Tingsratten Lunda, Zviedrija

Sabiedriskās ēkas Tingsratten Lunda , Zviedrija

Metāls Betons

Tiesu nama ēka Lundā, Zviedrijā ir izcils zaļās būvniecības piemērs. Būvniecības procesā un materiālu izvēlē tika pievērsta īpaša uzmanība ēkas ilgtspējas un vides rādītājiem. Visiem materiāliem, kas izmantoti būvniecības procesā, bija jākvalificējas Zviedrijas būvniecības materiālu novērtēšanas sistēmas Sunda Hus augstākā līmeņa prasībām. Tas uzstādīja augstu latiņu visiem iesaistītajiem. Pateicoties tam, darbs ilgtspējas virzienā vainagojās ar vides sertifikāta Miljöbyggnad Guld (zelts) piešķiršanu ēkai.

Projekta ietvaros UPB nodrošināja dzelzsbetona un metāla konstrukciju projektēšanu, ražošanu, piegādi un montāžu. Viens no šī projekta lielākajiem izaicinājumiem bija liekto metāla siju izvietošana teju visos ēkas stūros. Šādu konstrukciju izmantošana rada papildu izaicinājumus gan projektēšanas, gan ražošanas, gan montāžas posmos.

Projekta laikā tika saglabāta cieša sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm. Regulāras sapulces būvniecības laukumā ar arhitektiem, pasūtītāju un piegādātājiem, konstruktīvi izstrādātas shēmas un nepārtraukta savstarpēja komunikācija ir šī projekta veiksmes un panākumu atslēga.

Foto: FOJAB arkitekter

Sertifikācija: