Biroju ēkas SORKEDALSVEIEN 8 Oslo, Norvēģija

Biroju ēkas SORKEDALSVEIEN 8 Oslo , Norvēģija

Stikls Metāls Betons

Sorkedalsveien 8 projekts bija uzņēmuma Skanska Sverige AB pasūtījums, kam UPB nodrošināja visu trīs produktu konstrukcijas - metāla, betona un stikla. Trīs konstrukciju projekti (3K) ir ātrāki, ērtāki, efektīvāki, jo notiek savstarpēja sadarbība, neiesaistot citus apakšuzņēmējus.

Ēka bija rekonstrukcijas tipa projekts, kas atrodas Oslo un kalpo kā Norvēģijas Statoil galvenā ēka. Pārbūves rezultātā ēka tika sadalīta divās daļās - biroju ēkā un daudzdzīvokļu ēkā. Šīs ēkas rekonstrukcijas projektēšana tika veikta ciešā sadarbībā ar Ramboll projektētājiem.

Rekonstrukcijas projekti vienmēr ir sarežģīti un izaicinājumiem bagāti, jo nekad nevar paredzēt, kas mūs sagaida. Arī šis projekts bija izaicinājumu pilns, jo celtniecība 80.gados nav bijis augstā līmenī, tāpēc ēkas konstrukcijas vairākās vietās nesakrita ar to, kas bija norādīts rasējumos, nebija ievērota montāžas tolerance. 

Projekta pārņemšanas brīdī ēka bija viena vesela. Praktiski visu projekta laiku notika esošās ēkas demontāžas un atdalīšanas darbi. Montāžas darbi bija jāplāno rūpīgi, lai demontētās ēkas daļas uzreiz aizstātu ar jaunajām konstrukcijām. 

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta pašā Oslo centrā bija izaicinājums tieši loģistikai, jo vienlaicīgi projektā varēja atrasties tikai viena smagā mašīna ar būvniecības konstrukciju elementiem. Lai nodrošinātu plānoto montāžas darba tempu, bija nepieciešama rūpīga loģistikas plānošana no montāžas darbu vadītāju puses.

Vēl viens izaicinājums bija dzīvokļu ēkas balkonu montāža, jo balkoni atradās ārpus būvlaukuma teritorijas, tāpēc to montāža bija sarežģīta. Ilgs laiks pagāja, kamēr tika saņemta nepieciešamā atļauja no blakus teritorijas īpašnieka, ka viņš piekrīt šādām darbībām.

Ilgtspējas sertifikāts: