Infrastruktūra Maralbanan komunikāciju tilts Sundbiberga, Zviedrija

Infrastruktūra Maralbanan komunikāciju tilts Sundbiberga , Zviedrija

Metāls

Tuvākajos gados Sundbibergas pilsētu Stokholmas apriņķī sagaida lielas pārmaiņas, būtiski pārbūvējot tās dzelzceļa tīklu. UPB infrastruktūras komandai bija iespēja piedalīties vienā no apjomīgā projekta pirmajiem posmiem – saražojot un samontējot elektrības kabeļu tiltu.

Montāža bija tehniski ļoti sarežģīta, ņemot vērā pilsētas centra intensīvo satiksmi, esošo dzelzceļa infrastruktūru un īpaši šauro vietu starp ēkām.

Paldies komandai un Svevia par sadarbību!