Enerģētikas risinājumi LIEPĀJAS ENERĢIJA biomasas koģenerācijas stacija Liepāja, Latvija

Enerģētikas risinājumi LIEPĀJAS ENERĢIJA biomasas koģenerācijas stacija Liepāja , Latvija

Stikls Metāls Betons Enerģētika

Sākot darbu pie Liepājas enerģijas koģenerācijas stacijas izveides, viens no galvenajiem mērķiem bija dažādot izmantojamā kurināmā veidus, palielinot enerģētisko neatkarību un nodrošinot Liepājas iedzīvotājiem un uzņēmumiem drošu, stabilu un konkurētspējīgu siltumapgādi. Pateicoties jaunizveidotajai UPB Energy koģenerācijas stacijai, Liepājas enerģija varēja spert pirmo nozīmīgo soli kurināmā veidu diversifikācijā un par kurināmo izmantot atjaunojamo vietējo resursu – koksnes šķeldu, kas ļauj samazināt gan siltumenerģijas tarifus pilsētas iedzīvotājiem, gan kaitīgo izmešu apjomu, padarot jauno koģenerācijas staciju par videi un cilvēkiem draudzīgāku nekā citi siltumapgādes un energoapgādes risinājumi.

  • Vienlaicīga siltuma un elektroenerģijas ražošana

Biomasas koģenerācijas stacija stundas laikā spēj saražot 12 MW siltumenerģijas un 2,3 MW elektroenerģijas. Saražotā siltumenerģija tiek izmantota pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai. Ar koksnes šķeldas saražoto siltumenerģiju tiek apgādāti 67 % Liepājas enerģijas klientu. Koģenerācijas stacijā iegūtā elektroenerģija nonāk valsts energosistēmā.

  • Tehniskā informācija

              - siltumenerģija - 12MW

              - elektroenerģija - 2,3 MW

              - ORC turbīna

              - kurināmais - biomasa (koksnes šķelda)

              - elektrostatiskie filtri

              - dūmgāzu kondensators

  • Pilns būvniecības cikls

Koģenerācijas stacijas būvniecību UPB Energy veica, sadarbojoties ar citiem UPB grupas uzņēmumiem un nodrošinot pilnu būvniecības ciklu – no būvprojekta izstrādes līdz pat iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbiem, kā arī objekta nodošanai ekspluatācijā.

Pilna cikla būvniecība UPB grupas ietvaros ļauj efektīvi plānot darbus un resursu izmantošanu.