Daudzdzīvokļu ēkas KONOWSGATE 1 - 3 Oslo, Norvēģija

Daudzdzīvokļu ēkas KONOWSGATE 1 - 3 Oslo , Norvēģija

Metāls Betons