News

News

24.05.2021

Paziņojums medijiem

UPB padomes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns:

UPB nav nekādas saistības ar publiski pieminēto karteli vai kādiem citiem neatļautiem veidojumiem. Arī Konkurences padomes uzrādītie dokumenti  apliecina, ka UPB vai tās pārstāvji nav piedalījušies nevienās sanāksmēs vai sarunās, nav apmainījušies ar informāciju, nav pieprasījuši vai saņēmuši jebkādu informāciju no citiem tirgus dalībniekiem. Šajā brīdī UPB aicina medijus atturēties no uzņēmuma nosaukuma piesaukšanas, pirms tiek pieņemts galīgais lēmums.

UPB, kuras komercdarbība pamatā saistīta ar Ziemeļvalstīm, vienmēr ir norobežojusies no jebkādām Latvijas būvniecības uzņēmumu apvienībām. Lielāko daļu UPB apgrozījuma veido eksports un privātie projekti Latvijā, savukārt publiskā sektora apjomam ir otršķirīga nozīme mūsu biznesa modelī, tam vidēji sastādot tikai 8 % no kopējā konsolidētā apgrozījuma.

Arī es pats personīgi kā UPB līdzīpašnieks un padomes priekšsēdētājs vienmēr esmu publiski un atklāti nosodījis karteļvienošanās, uzsverot ētikas, morāles un godīgas konkurences lomu veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā.

All news