Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

IZGLĪTĪBA

 
 
2002. gadā UPB izveidoja sabiedrisko fondu „Stabilitāte”. Tā mērķis ir veicināt skolnieku un studentu izglītības līmeņa paaugstināšanu, nodrošinot viņiem nepieciešamo finansējumu augstākās vai profesionālās izglītības ieguvei gan Latvijā, gan ārvalstīs. Katru gadu fonda vadība izvērtē iespējas piesaistīt aizvien jaunus un perspektīvus studentus, ik gadu atbalstāmo studentu skaits pieaug. Šobrīd, ar piešķirtajām stipendijām, UPB ir atbalstījis 140 talantīgus jauniešus. „Stabilitātes” konkursam var pieteikties jebkurš studēt gribošais. Pamatojoties uz profesiju pieprasījuma rādītājiem darba tirgū, katru gadu tiek noteikta prioritāte kādai noteiktai jomai. Sekojiet līdzi fonda „Stabilitāte” aktualitātēm mājas lapā.
 
     
 
    Izdrukāt