Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 25. 11. 2013 | Norvēģijas Būvniecības kvalitātes direktorāts UPB piešķīris visaugstākās klases sertifikātu metāla, betona un stikloto konstrukciju projektēšanā, drošībā un montāžā.

AS „UPB” ir  saņēmusi  Norvēģijas Būvniecības kvalitātes direktorāta (Direktoratet for byggkvalitet) izsniegto Centrālo apstiprinājumu (Sentral godkjenning), kas :


•         Apliecina uzņēmuma un personāla kvalifikācijas, pieredzes un vadības sistēmas atbilstību Norvēģijas Plānošanas un Būvniecības akta (Plan- og bygningslov) prasībām;
•         Dod AS ”UPB”  tiesības uzņemties atbildību sertificēto darbības lauku ietvaros būvniecības projektos Norvēģijā;
•         Atvieglo būvniecības atļaujas saņemšanas procesu vietējās pašvaldībās visā Norvēģijas teritorijā.”

 

AS „UPB” piešķirts visaugstākais  3. klases  Norvēģijas Būvniecības kvalitātes direktorāta  Centrālais apstiprinājums  sekojošās nozarēs: 

 

•          Projektēšana un konstrukciju drošība (Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet);
•          Metāla un betona konstrukciju montāža (Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner);
•          Stikloto konstrukciju montāža (Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning).

 

Centrālais apstiprinājums (PDF)

 

 
 
 
    Izdrukāt