Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 
| 28. 04. 2013 | UPB veiksmīga sadarbība ar "Liepājas Enerģija’’.

2012. gada novembrī atklātā “Liepājas enerģijas” ar šķeldu kurināmā biokoģenerācijas stacija kopā ar siltumtīklu rekonstrukciju deva iespēju pazemināt siltumenerģijas tarifu par aptuveni 7 latiem un mazināt dabasgāzes ietekmi. Gan AS “UPB” valdes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns, kura vadītais uzņēmums realizēja projekta būvniecību,  gan SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs, gan lielākie siltumražošanas un piegādes uzņēmuma akcionāri ir gandarīti, ka Liepājas siltumapgādē ienākušas modernas tehnoloģijas un ir diversificēti kurināmā veidi.  

 

Šobrīd top “Liepājas enerģijas” ar biomasu kurināmā katlumāja, kurā siltumenerģijas ražošanai izmantos vietējo kurināmo – šķeldu, un tās jauda būs 30 MW. Topošā katlumāja ir svarīgākā daļa no ES Kohēzijas fonda projekta “Siltumavota rekonstrukcija kaiju ielā 33” Liepājā.  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir aptuveni 8,1 milj. latu, no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums.  

 

Jauno siltumavotu būvē AS „ UPB”, kuras piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko, piesaistot vienus no vadošajiem ar biomasu darbināmu iekārtu ražotājiem pasaulē  -  Austrijas kompāniju „Polytechnik”.  

 

Vairāk lasiet šeit.

 
 
 
    Izdrukāt