Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 
| 25. 02. 2013 | UPB paraksta līgumu par "Liepājas Valsts tehnikuma” mācību un darbnīcu ēku korpusa un dienesta viesnīcu ēku rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.
Parakstīts līgums "Liepājas Valsts tehnikuma” mācību un darbnīcu ēku korpusu, kā arī dienesta viesnīcu ēku rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.

Līguma slēgšanā šodien piedalījās PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” direktors A. Ruperts, AS "UPB” pārstāve Ināra Tabūne, Liepājas domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, Valsts izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta direktora vietnieks Jānis Ivanovskis-Pigits.

"Šis līguma parakstīšanas brīdis apliecina to, cik pareizi esam virzījušies uz priekšu līdz šim, izveidojot jaudīgu izglītības iestādi, kura ieņem nozīmīgu lomu Liepājas sociālekonomiskajos procesos – darba vietas pedagogiem un apkalpojošajam personālam un mācību vieta jauniem cilvēkiem no plašas apkārtnes”, uzsvēra S. Golde.

Par atklātā iepirkuma konkursa uzvarētāju kļuva AS „UPB”, kas izstrādās tehnisko projektu un veiks autoruzraudzību PIKC "Liepājas Valsts tehnikums” skolas ēkas rekonstrukcijas, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcijai Ventspils ielā 51A, mācību un praktisko apmācību korpusu rekonstrukcijai Vānes ielā 4, un dienesta viesnīcas rekonstrukcijai Ventspils ielā 51A un Vānes ielā 4A.


"Šī diena Liepājas Valsts tehnikumam ir ļoti nozīmīga diena, kad beidzas process, kurš ilga septiņus mēnešus, kopš izsludinājām iepirkuma konkursu, un sākas nākamais – tehnikuma ēku rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”, sacīja Liepājas Valsts tehnikuma direktors Agris Ruperts.

Iepirkums tika veikts projekta „PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” mācību un darbnīcu ēku korpusu, dienestu viesnīcu rekonstrukcija un aprīkojuma modernizācija” īstenošanai, kuri tiks realizēti ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros, Informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.
 
Avots: www.irliepaja.lv
25.02.2013
 
 
 
    Izdrukāt