Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 18. 03. 2013 | Šodien Liepājā, Kaiju ielā svinīgi iemūrēja kapsulu topošās SIA „Liepājas enerģija” biomasas katlu katlumājas pamatos, kuras realizāciju veic AS UPB.

Topošā biomasas katlu katlumāja ļaus vēl par aptuveni 40% samazināt dabas gāzi kā kurināmo, palielinās energoneatkarību un uzņēmuma ražošanas efektivitāti.    

 

Jauno siltumavotu būvē AS „ UPB”, kuras piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko, piesaistot vienus no vadošajiem ar biomasu darbināmu iekārtu ražotājiem pasaulē  -  Austrijas kompāniju „Polytechnik”.

 

Uldis Pīlēns,  AS „UPB” valdes priekšsēdētājs:  

“Mums ir patiess prieks turpināt piedalīties Latvijas energoatkarības mazināšanas procesā, kā arī gandarījums par veiksmīgo sadarbību ORC biomasas koģenerācijas stacijas projekta realizēšanā. UPB holdings iegūst aizvien lielāku pieredzi tehniski sarežģītu  atslēgas projektu īstenošanā un tas ir pozitīvs izaicinājums mūsu konkurētspējas nostiprināšanai starptautiskos tirgos.  

 

Jaunajā katlumājā siltumenerģijas ražošanai izmantos vietējo kurināmo – šķeldu un tās jauda būs 30 MW. Šis projekts ir daļa no ES Kohēzijas fonda projekta „Siltumavota rekonstrukciju Kaiju ielā 33, Liepājā” un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir  ~  8,1  milj. latu no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums. Projekta  ietvaros paredzēta katlu mājas būvniecība, kurā tiks uzstādīti divi mūsdienīgi, ar šķeldu kurināmi ūdens apkures katli, katrs ar jaudu 15 MW, komplektā ar visām nepieciešamajām palīgiekārtām. Jaunais siltuma avots ekspluatācijā jānodod 2013. gada oktobrī.    

 

Anatolijs Suškovs, SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs:

„Jauna siltuma avota būvniecība ir kārtējais plānotais solis, lai optimizētu ražošanas izmaksas, veidotu modernāku un efektīvāku siltumenerģijas ražošanu un nodrošinātu uzņēmuma nākotnes ilgtspēju. Sadarbībā ar „Latvenergo” speciālistiem  sagatavojām pilnvērtīgu tehnisko specifikāciju konkursa dokumentācijai, kā rezultātā esam ieguvuši profesionālu būvnieku un vienas no pasaulē labākajām un efektīvākajām ražošanas iekārtām. Šis projekts, tāpat kā iepriekšējie, ir virzīts uz ilgtermiņa attīstību.”  

Biomasas katlumājas būvniecību finansē AS „Swedbank”.  

 

Ģirts Bērziņš, Swedbank valdes loceklis, Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs:

"Šis projekts ir nozīmīgs gan iedzīvotājiem, gan reģionam un valstij. Tas sekmē fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem energoresursiem, turklāt vietējiem resursiem. Esot videi draudzīgs risinājums, tas vienlaikus būtiski paaugstinot ražošanas efektivitāti. Tāpēc prieks par mirklī, kad šiem plāniem jau tiek ielikti pamati, sekmīgi virzoties uz ieceres realizāciju".  

 

Jaunā siltuma avota jauda būs 30MW un plānots, ka tas vēl par 40% palielinās uzņēmumā saražotās „zaļās” enerģijas īpatsvaru . Tas ir viens no četriem projektiem, ko SIA „Liepājas enerģija” īsteno ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 2012. gadā pirms apkures sezonas ekspluatācijā nodeva biokoģenerācijas staciju, kas gadā saražos 60 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir 20% no kopējā siltumenerģijas apjoma un 12 tūkst. MWh elektroenerģijas.   

 
 
 
    Izdrukāt