Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 28. 02. 2013 | Tiek izsludināts konkurss par biedrības STABILITĀTE stipendiju 2013./2014. m.g.

UPB HOLDINGA biedrība STABILITĀTE jau 11. gadu sekmīgi realizē savu mērķi –

atbalsta jauniešus, nodrošinot viņiem nepieciešamo finansējumu augstākās

vai profesionālās izglītības iegūšanai.

 

 2013./2014. mācību gadā no biedrības līdzekļiem plānots atbalstīt astoņus jaunus studentus.  

 

PIETEIKUMA DOKUMENTI
• iesniegums (norādiet izvēlēto mācību iestādi, specialitāti, studiju ilgumu,
  studiju izmaksas – mācību maksa un uzturēšanās izdevumi,
  pamatojumu –  kāpēc jāatbalsta tieši Jūs)
• atestāta kopija vai skolas vadības akceptēts vidējo atzīmju izraksts
• skolas vadības rekomendācijas vēstule
• CV (norādiet papildu izglītību vai dalību projektos, citas aktivitātes,
  pievienojot apliecinošus dokumentus)
• motivācijas vēstule (tēma „Es - mana nākotnes izglītība,
  nākotnes darbs un karjeras attīstība”)


PRIEKŠROCĪBAS
• potenciāliem inženiertehnisko specialitāšu studentiem


PRETENDENTU ATLASE
• 1. kārtas atlasē tiek izvērtēti iesniegtie dokumenti
• 2. kārtas atlase balstīta uz pārrunām ar pretendentiem, kuri būs izturējuši 1. kārtu

 

 

Jūsu pieteikumus gaidām no š.ģ. 25. aprīļa līdz 30. maijam,

ceturtdienās no 15.00 līdz 17.00

 

Liepājā, Dzintaru ielā 19 vai

 

Rīgā, Maskavas ielā 250

 (iepriekš piesakoties pa tālruni 26467022)

 

 

 
 
 
    Izdrukāt