Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 12. 11. 2012 | 15. novembrī plkst. 13.00, Kaiju ielā 33 atklās AS UPB būvēto- jauno SIA „Liepājas enerģija” biokoģenerācijas staciju, kas ir pirmais nozīmīgais solis Liepājas siltumapgādē, lai diversificētu kurināmā veidus.

Šā gada 15. novembrī plkst. 13.00, Kaiju ielā 33 atklās jauno SIA „Liepājas enerģija” biokoģenerācijas staciju, kas ir pirmais nozīmīgais solis Liepājas siltumapgādē, lai diversificētu kurināmā veidus, izmantojot ražošanā atjaunojamu vietējo resursu – šķeldu. Tas deva iespēju ar inovatīvām tehnoloģijām modernizēt ražošanas procesu un jau no šā gada novembra par 13% samazināt siltumenerģijas gala tarifu patērētājiem. 

 

Jaunā biokoģenerācijas stacija ir pārdomāts un ekonomiski pamatots projekts, kuru SIA „Liepājas enerģija” īsteno saskaņā ar uzņēmuma akcionāru (51% - AS „Latvenergo”; 39% - Liepājas pilsētas dome; 10% - „Jaunā fabrika”) apstiprināto Investīciju un attīstības plānu.

 

Jaunā stacija deva iespēju samazināt siltumenerģijas tarifu Liepājā, kas stājās spēkā jau šā gada novembra sākumā. Pie pašreizējās dabasgāzes cenas – 230 lati par 1000 kubikmetriem, siltumenerģijas gala tarifs ir samazināts par 13%, no 53,17 uz 46,06 Ls/MWh. Šis ir jau trešais siltumenerģijas tarifa samazinājums Liepājā pēdējo divu gadu laikā, kā arī lielākais SIA „Liepājas enerģija” vēsturē.

 

Biokoģenerācijas stacija gadā saražos aptuveni 60 tūkst. megavatstundas (MWh) siltumenerģijas un 12 tūkst. MWh elektroenerģijas. Visu saražoto elektroenerģiju uzņēmums nodod „Latvenergo” kopējā tīklā, bet siltumenerģiju izmanto pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai. „Zaļās” enerģijas īpatsvars ir 20% no visa saražotā siltuma daudzuma.

 

Anatolijs Suškovs, SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs :
„Līdz ar šā projekta īstenošanu uzņēmums vienlaicīgi ražo gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju, izmantojot biomasu, kas Latvijā vēl nav plaši izplatīta prakse. Šis projekts, tāpat kā iepriekšējie un plānotie, ir virzīts uz ilgtermiņa attīstību. Ir svarīgi dažādot kurināmā veidus, palielinot energoneatkarību, bet galvenais ir nodrošināt ilgtermiņa rezultātu – drošu, stabilu un konkurētspējīgu siltumapgādi Liepājā.”

 

Uldis Pīlēns, AS UPB valdes priekšsēdētājs:

‘’11 mēnešos realizēts tehnoloģiski sarežģīts projekts, kas ietver sevī pilnu projektēšanas un būvniecības ciklu, iekārtu piegādi, uzstādīšanu, noregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā. Tas neapšaubāmi bija liels izaicinājums UPB un tā darbiniekiem. Rezultāts apliecina UPB konkurētspēju sarežģītu, starptautisku projektu realizācijai pašu mājās un arī ārvalstīs. Par to tiešām liels prieks, arī par mums doto iespēju to apliecināt. ‘’


Projekts ir ļoti nozīmīgs un dos vairākus būtiskus ieguvumus:
- samazināsies importētās dabas gāzes patēriņš un tās īpatsvars ražošanā;
- ražošanā kā kurināmo izmantos atjaunojamo vietējo energoresursu – šķeldu;
- jaunizbūvēta stacija ir ekonomiski izdevīga gan pilsētas iedzīvotājiem, kuri ir ieguvuši samazinātu siltumenerģijas tarifu, gan mežistrādes uzņēmumiem, kuriem ir iespēja piegādāt kurināmo.
- samazināsies kaitīgo izmešu daudzums, un jaunā stacija būs vairāk videi un cilvēkiem draudzīga.

Biokoģenerācijas stacijas izbūvi nodrošināja ģenerāluzņēmējs akciju sabiedrība „UPB”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus. Galveno iekārtu  ražotāji un piegādātāji - „Kohlbach” (Austrija) un „Turboden” (Itālija). „Kohlbach” projektēja un ražoja tehnoloģiskās iekārtas biokoģenerācijas stacijai, bet „Turboden” kā viens no vadošajiem un atzītākajiem ORC tehnoloģiju ražotājiem pasaulē, izgatavoja un uzstādīja turbīnu elektroenerģijas ražošanai.

 

SIA „Liepājas enerģija” biokoģenerācijas stacijas būvniecību uzsāka 2011. gada novembrī un š.g. 28. septembrī tā ir nodota ekspluatācijā. Projekta izmaksas ~ 7,4 milj. latu, tai skaitā ES Kohēzijas fonda atbalsts 2,2 milj. latu. 

 

Projekta realizācijas video varat apskatīt šeit

 
 
 
    Izdrukāt