Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 04. 09. 2012 | Paraksta līgumu par bioūdensildāmo katlu katlumājas būvniecību

Šodien, 31. augustā SIA „Liepājas enerģija” vadība parakstīja līgumu ar AS „UPB” par jaunas bioūdensildāmo katlu katlumājas būvniecību un līgumu ar AS „Swedbank” par  stacijas būvniecības finansēšanu. Bioūdensildāmo katlu katlumāja ir daļa no ES Kohēzijas fonda projekta „Siltumavota rekonstrukciju Kaiju ielā 33, Liepājā”. Projekta  kopējās izmaksas ir  ~  8,1  milj. latu no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums. Jaunais siltuma avots ekspluatācijā jānodod  2013. gada oktobrī. 


SIA „Liepājas enerģija” turpina īstenot uzņēmuma Investīciju un attīstības programmu un jauna siltuma avota būvniecība ir kārtējais plānotais solis, lai optimizētu ražošanas izmaksas, veidotu modernāku un efektīvāku siltumenerģijas ražošanas un turpinātu siltumenerģijas tarifa  samazināšanu.


Anatolijs Suškovs, SIA „Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs:
„Šis projekts, tāpat kā iepriekšējie, ir virzīts uz ilgtermiņa attīstību. Mērķis nav tikai tarifa samazināšana, galvenais ir ilgtermiņa rezultāts. Izmantojot atjaunojamos, vietējos energoresursus, kas aizvietos fosilo kurināmo – gāzi. ”Liepājas enerģijas” nolūks ir nodrošināt uzņēmuma veiksmīgu darbību ilgtermiņā - vairāku desmitu gadu garumā.”

Projektu „Siltumavota rekonstrukciju Kaiju ielā 33, Liepājā”  atbalsta ES Kohēzijas fonda, un tā ietvaros paredzēta katlu mājas būvniecība, kurā tiks uzstādīti divi ar biomasu (šķeldu) kurināmi ūdens apkures katli (katra jauda paredzēta 15 MW), kā arī dūmgāzes kondensatori un biomasas padeves iekārtas.   Jauno siltumavotu būvēs AS „ UPB”, kuras piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko. 


Uldis Pīlēns,  AS „UPB” valdes priekšsēdētājs:
“Mums ir patiess prieks realizēt Liepājā jau otru, šāda tipa tehnoloģiski sarežģītu, lielu atslēgas projektu un piedalīties arī Latvijas energoatkaribas mazināšanā. Šī projekta ietvaros mūsu uzdevums ir līdz 2013.gada oktobrim izstrādāt tehnisko projektu, nodrošināt būvniecības un tehnoloģisko iekārtu piegādes ciklus, kā arī veikt iespaidīgā projekta drošu nodošanu ekspluatācijā. Mūsu veiksmīgā sadarbība ar vadošo Austrijas biomasas tehnoloģiju  ražotāju kalpo kā labs piemērs starpvalstu sadarbības nostiprināšanai Eiropas Savienības ietvaros un rada reālu iespēju Latvijas uzņēmumam AS ‘’UPB’’ ieiet jaunos eksporta tirgos līdzīgu tehnoloģiski sarežģītu projektu realizācijā.


Bioūdensildāmo katlu katlumājas būvniecību finanansē AS „Swedbank”.
Ģirts Bērziņš, Swedbank valdes loceklis, Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītājs: "Prieks uzsākt kopīgu projektu ar vienu no nozīmīgākajiem Latvijas siltumenerģijas uzņēmumiem. Turklāt projektu, kas sekmē fosilā kurināmā aizvietošanu ar atjaunojamiem energoresursiem, būtiski paaugstinot ražošanas efektivitāti. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas virziens patlaban ir ļoti aktuāls un noteikti būs spēcīga tendence arī nākotnē. Turklāt svarīgi, ka šajā virzienā efektivitāte iet roku rokā ar videi draudzīgākiem risinājumiem".


Jaunā siltuma avota jauda būs 30MW un plānots, ka tas vēl par 40% palielināt uzņēmuma „zaļās” enerģijas īpatsvaru . Tas ir viens no četriem projektiem, ko SIA „Liepājas enerģija” īsteno ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Jau šoruden ekspluatācijā nodos biokoģenerācijas staciju, kas gadā saražos 60 tūkst. MWh siltumenerģijas, kas ir 20% no kopējā apjoma un 12 tūkst. MWh elektroenerģijas. 

 
 
 
    Izdrukāt