Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 
| 28. 08. 2012 | 31. augustā tiks parakstīti līgumi starp SIA “Liepājas enerģija”, būvniecības kompāniju AS ‘’UPB” un finansētāju AS „Swedbank” par Bioūdensildāmo katlu katlumājas izbūvi.

SIA „Liepājas enerģija” īsteno ES Kohēzijas fonda projektu „Siltumavota rekonstrukciju Kaiju ielā 33, Liepājā”, kura kopējās izmaksas ir 7,392 milj. lati. Siltumavotu rekonstruēs AS „ UPB”, kuras piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko.   Projekta ietvaros paredzēta katlu mājas būvniecība, kurā tiks uzstādīti divi ar biomasu (šķeldu) kurināmi ūdens apkures katli (katra jauda paredzēta 15 MW), kā arī dūmgāzes kondensatori un biomasas padeves iekārtas.

2012. gada 31. augustā  SIA “Liepājas enerģija” ar būvnieku AS „UPB” un finansētāju AS „Swedbank” tiks parakstīti līgumus par Bioūdensildāmo katlu katlumājas  izbūvi. Līguma parakstīšanā no AS UPB puses piedalīsies valdes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns un valdes loceklis Oskars Mors.


SIA „Liepājas enerģija” turpina uzņēmuma Investīciju un attīstības plānā noteikto pilsētas siltumapgādes sistēmas sakārtošanu un modernizāciju. Kā nākamais plānotais solis ir Bioūdensildāmo katlu katlumājas būvniecība.

 
 
 
    Izdrukāt