Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 03. 08. 2012 | AS UPB veic jaunā izvada būvniecība Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Pavasarī starp SIA „Liepājas ūdens” un Personu apvienību AS „UPB” un SIA „BGS” tika noslēgts būvdarbu līgumu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvada rekonstrukcija ar izbūvi jaunā vietā Baltijas jūrā, Liepājā”.


Šobrīd darbi gan jūrā, gan jūras krastā rit pilnā sparā un  notiek pirmā 100 metru posma cauruļu montāža un ieguldīšana jūrā. Caurules ir ražotas Francijā tieši šim objektam. Tās izgatavotas no čuguna ar speciālu ārējo pārklājumu, lai pasargātu materiālu no sālsūdens un korozijas iedarbības. Saskaņā ar būvuzņēmēja darba metodēm, caurules tiek montētas krastā pa 100 metru gariem posmiem, pēc tam ar pontonu palīdzību nogādātas jūrā un iegremdētas izraktās tranšejas attiecīgajā vietā. Plānots, ka izrakto tranšeju pirms cauruļu ieguldīšanas, apsekos ūdenslīdēji, lai konstatētu, vai tur nav akmeņi vai kādi citi svešķermeņi. Ļoti liela nozīme ir laika apstākļiem, vējam, jo, piemēram, lai izveidotu jau minēto patvērumu ostu, jūrai bija jābūt pilnīgi mierīgai.


Jaunais attīrīto notekūdeņu izvads tiek būvēts jūrā 100m uz dienvidiem no esošā izvada. Arī tas iestiepsies jūrā apmēram 1,3km garumā. Lai varētu veikt cauruļvadu montāžu un to novietošanu uz pontoniem, pie krasta tiek būvēta patvērumu osta, kura  aizsargās tehniku un materiālus no jūras viļņiem. Patvērumu osta iestiepsies jūrā aptuveni 100 metrus no krasta un būs norobežota ar smilšu maisiem.


Jūrā jaunā izvada trasējuma vietā rakšanas darbus ir uzsācis zemessmēlējs kuģis „ROLANDS”, kas mērojis tālu ceļu pa jūru no Vācijas. Zemessmēlēja iekārta aprīkota ar GPS navigācijas sistēmu, kas var izrakt tranšeju cauruļvada izbūvei ar precizitāti līdz 3cm. Visi rakšanas darbi tiek fiksēti datorā, dodot iespēju izsekot tranšejas rakšanas gaitai un novērtēt veikto darbu apjomu un kvalitāti.

 
 
 
    Izdrukāt