Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 22. 02. 2012 | UPB holdinga konsolidētais apgrozījums 2011.gadā sasniedzis 79 miljonus eiro

UPB holdings 2011. gadā sasniedzis 79 milj. eiro lielu konsolidēto apgrozījumu, kas ir par 35% vairāk kā pagājušajā gadā


UPB holdings (UPB) 2011. gadā pēc uzņēmuma provizoriskiem, neauditētiem datiem sasniedzis 79 milj. eiro lielu konsolidēto neto apgrozījumu, kas ir par 35% vairāk nekā iepriekšējā gadā (2010. gadā – 50,8 milj.eiro , 2009. gadā -58,2 milj. eiro).


UPB holdinga vadība aizvadīto 2011.gadu vērtē kā ļoti nozīmīgu, jo  tas aizvadīts zem uzņēmuma 20 gadu pastāvēšanas zīmes un gada nogalē tika saņemta prestižā, starptautiskā "European Business Awards" (EBA) Ruban d’Honneur balva kategorijā Imports/Eksports vairāk kā 15 000 uzņēmumu konkurencē, tādejādi apliecinot UPB panākumus uzņēmējdarbībā, inovācijās un konkurētspējā starptautiskajos tirgos.


UPB holdinga valdes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns:


"2011. gadā esam sasnieguši uzņēmuma izvirzītos mērķus, jo neskatoties uz strauji mainīgiem notikumiem Eiropā un pasaulē – mūsu izstrādātā risku izkliedes stratēģija ir devusi nozīmīgus rezultātus, par ko liecina ne tikai būtiskais darbu apjomu pieaugums holdinga uzņēmumiem, bet arī  iespējamo risku diversifikācija ne tikai ģeogrāfiski, bet arī UPB pārstāvēto industriju griezumā. Paralēli mūsu ierastajiem eksporta tirgiem Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Islandē, kuros piedāvājam kompleksus konstrukciju risinājumus projektēšanā, ražošanā un montāžā  trīs produktu grupām-betons, stikls-alumīnijs un metāls, būtiski esam paplašinājuši ģeogrāfiju – Austrijas, Ungārijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Īrijas, Itālijas virzienā. Paralēli tam  ievērojami audzis sarežģīto energotehnisko koģenerācijas tehnoloģiju un to komponenšu eksports, tai skaitā strādājot pie jauniem pasūtījumiem naftas tehnoloģiju industrijā.

Mūs iepriecina arī  tas, ka pieaugot kopējai  UPB saimnieciskai darbībai, apjomi ir pieauguši gan eksportā, gan vietējā tirgū, sasniedzot, mūsuprāt, stabilāku proporciju 70/30, nekā gadu iepriekš, kad šī proporcija bija 80/20. Pateicoties tam, varam dot lielāku iespēju speciālistu rotācijai un nostiprināt potenciālu vietējā tirgū ar ārējos tirgos gūtajām iemaņām un zināšanām. Pie kam, vietējā tirgus pasūtījumu struktūra pagājušajā gadā ir uzrādījusi pieaugošu tendenci uz arvien tehnoloģiski sarežģītākiem un industriāliem atslēgas projektiem, kā piemēru minot vairākas biogāzes stacijas un uzsāktos darbus pie biomasas koģenerācijas stacijas Liepājā.

 

Ja pagājušā gada janvārī noslēgto līgumu apjoms 2011.gadam eksportā mums bija 9 milj. eiro, tad 2012.gada janvārī  tikai eksportā tas sastādīja 35 milj. eiro, kas ievērojami labāk ļauj noslogot UPB holdinga ražošanas jaudas un būtiski stabilizē vairāk kā 1200 UPB darba vietas.

UPB holdings arī 2012.gadā turpinās saglabāt kursu uz industriālas uzņēmumu grupas attīstību, vēl vairāk diversificējot ģeogrāfisko tirgu riskus, vēl vairāk piedāvājot tirgū sarežģītu tehnoloģiju objektus, to projektēšanu, ražošanu, loģistiku un montāžu,  īpašu akcentu liekot uz atsevišķo tehnoloģisko industriju sinerģiju un spēju ātri pielāgoties mainīgiem tirgus nosacījumiem. Sinerģija un  fleksibilitāte  –  tie ir UPB galvenie atslēgas vārdi 2012. gadam, strauji mainīgajai pasaulei un tās attīstībai."

 

Lielākie eksporta projekti, kuros projektētas, ražotas, piegādātas un montētas UPB uzņēmumu grupu kompleksās konstrukcijas


Zviedrijā: biroju ēka GÅNGAREN 16 un daudzdzīvokļu mājas VARPEN 2 Stokholmā, psihiatriskā klīnika PSYKIATRINIS HUS un auto tirdzniecības salons HEDIN BILL Upsalā, daudzdzīvokļu māja SUSEBOPARKEN Upplands Väsby, viesnīcas HERMOD 7 rekonstrukcija un skola MOTORSKOLA Skovdē, kartinga halle Jankopingā, daudzdzīvokļu māju kvartāls ar pazemes stāvvietu LINDHOLMEN/LINDHOLMSALLE un skola ROSELINDSSKOLAN Gēteborgā, skola Svedalā, cietums KRIMINALVÅRDSHUS Helsinborgākoka. Norvēģijā: nodokļu administrācijas ēka Helsfyr, medicīnas universitāte DOMUS MEDICA un  skola FRYDENBERG SKOLE Oslo, BOGAFJELL baznīca Sandnesā, dzelzs rūdas noliktava LUNBERGSJAKTA Narvikā , daudzdzīvokļu māja SJOPARKEN Sortlandē, biroju ēkaa SKØYEN BYGG B. Dānijā: slimnīca RISSKOV Riskovā, psihoneiroloģiskai slimnīcai Arhusā un citi objekti. Vācijā: universitāte Bergische Universität Wuppertal Vūpertālē, skola Ludwig-Dern-Schule Ofenbahā, psihoneiroloģiskā slimnīca Grosumštatā (Groß-Umstadt), akadēmija BILDUNGSAKADEMIE Zingenē (Singen), skola Ķelnē Ostheimā, peldbaseins Sportpark Nord Bonnā, skolas ēka Thaleichweiler-Fröschen, klīnika Teutoburger Wald Bad Rothenfelde.


UPB ENERGY grupas nozīmīgākie projekti

 

2011. gadā UPB ENERGY projektēja, piegādāja un uzstādīja kopumā divdesmit astoņas gāzes koģenerācijas stacijas Vācijā, Slovēnijā, Īrijā, Ungārijā, Itālijā, Bulgārijā un Latvijā.

 

2011. gadā Itālijā pabeigti darbi pie otrās,  1,5 megavatu jaudas koģenerācijas stacijas izbūves Triestē zinātniski pētnieciskajā centra izveidotā sinhrotrona vajadzībām. Daļa no stacijas aprīkojuma tika ražota Liepājā, daļa Vācijā, bet stacijas montāžu UPB ENERGY Latvijas speciālisti veica uz vietas objektā. Triestē jau darbojas UPB ENERGY pirmajā kārtā projektētā, piegādātā un uzstādītā 1,5 megavatu jaudas koģenerācijas stacija, par kuras koģenerācijas bloku apkalpošanu  ir noslēgts līgums uz desmit gadiem.

 

Aizvadītajā gadā UPB ENERGY grupa pēc SIA ‘’Liepājas enerģija’’ pasūtījuma sāka īstenot vienu no vērienīgākajiem biomasas koģenerācijas stacijas projektiem Baltijas valstīs. Projekta realizācijā iesaistīti Latvijas, Vācijas un Šveices UPB ENERGY uzņēmumi. Plānots , ka gadā jaunā biokoģenerācijas stacija saražos 60 tūkst. MWh siltumenerģijas. Pēc tehnoloģiskās sarežģītības šis projekts pielīdzināms Triestes sinhrotrona zinātniski pētnieciskā centra projektam.

 

Pērn UPB ENERGY aktīvi pievērsās biogāzes projektiem Latvijā un ārvalstīs, piedāvājot gan pašu ražotās koģenerācijas stacijas, gan pilnus projektus, kas ietver projektēšanu, būvniecību, nodošanu ekspluatācijā un servisu. Stacijas uzstādītas zemnieku saimniecībās Jaundzelves  Limbažu novadā, ‘’Agro 3’’ Gulbenes rajonā un ‘’Agro Lestene’’ Tukuma rajonā. Papildus tam ir noslēgts līgums un uzsākti darbi pie par biogāzes koģenerācijas stacijas uzstādīšanas SIA Sidgunda Bio Mālpils novadā.
Ārvalstīs biogāzes koģenerācijas stacija uzstādīta arī lauksaimniecības objektā Lechner Agrar Rēfeldē (Rehfeld), notekūdeņu gāzes koģenerācijas stacijas uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas stacijās Kläranlage Peiting un Kläranlage Köthen Vācijā.

 

Gada sākumā UPB ENERGY realizēja pirmo jauna veida pasūtījumu no Norvēģijas naftas un gāzes ieguves industrijas, kas pasūtīja speciālus skaņu izolējošus, sprādzienu izturīgus konteinerus, kas piemēroti ekspluatācijai agresīvā vidē un tiks uzstādīti uz naftas ieguves platformām. Šobrīd notiek  darbs pie jauna pasūtījuma realizācijas.

 

Īsumā par UPB

 

UPB holdings ir viens no nozīmīgiem Latvijas industriāliem koncerniem ar plašu starptautisku darbību, 21 gadu darbības pieredzi Latvijā un ārvalstīs. Holdingā ietilpst virkne  specializētu uzņēmumu un ražotnes, kas apvienotas patstāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir AILE grupa, MB BETONS grupa, RK METĀLS grupa, UPB ENERGY grupa, NAMS UPB grupa. Uzņēmumi un to ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju. Pēdējos gados dibināti un veiksmīgu darbību uzsākuši jauni UPB meitas uzņēmumi Vācijā, Šveicē, Dānijā, Islandē, Zviedrijā. Stabili sadarbības partneri iegūti daudzās Eiropas Savienības un NVS valstīs. UPB šobrīd strādā vairāk kā 1200  darbinieku.


Papildu informācija:


Mārketinga un sabiedrisko attiecību departaments
Maskavas 250, Rīga
Tālr. + 371 29263166
E-pasts: ilze@upb.lv
www.upb.lv

 
 
 
    Izdrukāt