Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 
| 16. 05. 2011 | Liepājas Latviešu biedrības namu renovēs a/s UPB [ww.db.lv]

A/s UPB parakstījusi līgumu ar Liepājas pašvaldību par Liepājas Latviešu biedrības nama (LLBN) ēkas siltināšanu, renovāciju un vides labiekārtošanu.

Db.lv jau vēstīja, ka LLBN renovēs projekta Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana ietvaros.

Būvniecības darbu kopējās izmaksas ir Ls 792,97 tūkstoši latu. Tehnisko projektu Liepājas Latviešu biedrības nama ēkai izstrādāja SIA Arhitekta G.Vīksnas birojs. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt jumta, durvju un logu nomaiņu, sienu siltināšanu, griestu un sienu rekonstrukciju, siltuma mezgla rekonstrukciju, komunikāciju nomaiņu u.c. darbus.

Saskaņā ar noslēgto līgumu a/s UPB apņemas visus projektā paredzētos darbus pabeigt 210 kalendāro dienu laikā no būvatļaujas izsniegšanas datuma un būvlaukuma nodošanas darbu izpildītājam.

2009. gadā Liepājas Latviešu biedrības nama ēka iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Avots: www.db.lv

 
 
 
    Izdrukāt