Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 04. 08. 2010 | UPB izstāžu galerijā, sadarbībā ar Talsu muzeju, atklāta Talsu Krūmu mākslas grupas glezniecības izstāde

Talsu Krūmu mākslas grupa ir sākusi veidoties pirms 25 gadiem, daudz gleznojot gan pašu, gan citu rīkotajos plenēros. Šobrīd, iespējams, tā ir vienīgā mākslinieku apvienība ārpus Rīgas, kura konsekventi realizē savus konceptuālās mākslas projektus, tādus kā: „Plūdi Talsos” 1987; „”Katla māksla” 1990; Demokrātiskās glezniecības izstāde „Tā es ar` var`” 1991; „Talsu gods” 1997; „Viena nakts” 2003; ilglaicīgās mākslas projekts „Talsu tiesa”, sākts 2005.

 

Šī mākslinieku grupa ir vienmēr mainīgs lielums, jo tajā tiek iesaistīti un aicināti mākslinieki, kuri iztur pašu, pat nekur nedefinētos, iekšējos kritērijus, un tādējādi vieglāk ir iespējams veidot savu „krūmu radošo ķīmiju” savās izstādēs un projektos. Kā viņi paši izsakās: ’’Jo mēs viens otram vienkārši patīkam.’’

 

Tā gadu gaitā grupā ir iekļāvušies fotogrāfi Dainis Kārkluvalks un Uldis Balga, Pedvāles mākslinieki Ojārs Feldbergs un Laura Feldberga, Saldus gleznotājs Zigurds Poļikovs, LMA Glezniecības studente no Talsiem Laura Vecmane, gleznotājs naivists Modris Sapuns. Ir sarīkotas izstādes Rīgā un citur Latvijā, kā arī ārzemēs – Dānijā, Zviedrijā, Holandē, Igaunijā, Lietuvā, Čehijā, Beļģijā. 

 

Krūmu grupas glezniecības izstāde Liepājā apliecina, ka gleznotāji Andris Biezbārdis, Laura Feldberga, Gunta Kalsere, Guna Millersone, Zigurds Poļikovs, Modris Sapuns, Laura Vecmane un Andris Vītols spēj saistoši interesanti apvienoties izstādē, kurā pārstāvēta gan abstrakcija un ekspresionisms, gan dažādi reālisma paveidi – konceptuālais un naivais...

 

Izstāde Liepājā būs apskatāma līdz 2010. gada 30.septembrim.

 
 
 
    Izdrukāt