Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 17. 06. 2010 | UPB ENERGY pabeidz darbu pie nozīmīga objekta Itālijā pētniecības centrā „Sincrotrone Trieste”

Koģenerācijas staciju montāžas un uzstādīšanas darbi ir pabeigti maija sākumā, šobrīd ir noslēgusies staciju palaišanas un testēšanas darbi, kas ir svarīgākā un komplicētākā darbu daļa.

Katras stacijas elektriskā jauda ir 600 kW, siltumjauda 654 kW, darbināmas ar dabas gāzi un ir izvietotas pētniecības tuneļa jeb sinhrotrona jaunbūvē.

Sistēma sastāv no 3 koģeneratoriem ar uzņēmumā „MWM GmbH“ ražotiem gāzes dzinējiem. Šiem iekšdedzes dzinējiem ir raksturīgas īpaši zemas izmešu vērtības, savukārt to elektriskās efektivitātes pakāpe pārsniedz 41 % izmantotās primārās enerģijas. Elektroenerģijas ražošanas procesā izdalīto siltumenerģiju rekuperē vai nu ēkā, nodrošinot apkuri, vai arī pievada absorbcijas aukstuma mašīnai. Šādā veidā tiek nodrošināts optimāls kurināmā izlietojums.

Institūts (ELETTRA) ir specializējies gaismas avotu pētījumu jomā. Plašā spektra laboratorija „Synchrotron Light Laboratory“ ir centrs, kurā zinātnieki īsteno dažādus fundamentālos un lietišķos pētījumus. Laboratorija ir aprīkota ar īpašas spožuma intensitātes gaismas avotiem, kuru spektrālais diapazons sniedzas no ultravioletajiem līdz pat rentgenstariem, un tā piedāvā rosinošu un konkurētspējīgu vidi pētniekiem no visas pasaules.

Plašāka informācija par projektu „Sincrotrone Trieste” šeit.

 
 
 
    Izdrukāt