Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 25. 01. 2010 | Drīzumā tiks pabeigts darbs pie UPB ENERGY grupas koģenerācijas staciju montāžas pētniecības centrā „Sincrotrone Trieste” Itālijā

Sadarbībā ar vietējiem partneriem uzņēmums UPB ENERGY grupa uzvarēja Itālijā konkursā par koģenerācijas staciju komplektāciju un piegādi pētnieciskajam centram „Sincrotrone Trieste“.

Šis starptautiskais pētnieciskais institūts (ELETTRA) ir specializējies gaismas avotu pētījumu jomā. Plašā spektra laboratorija „Synchrotron Light Laboratory“ ir centrs, kurā zinātnieki īsteno dažādus fundamentālos un lietišķos pētījumus. Laboratorija ir aprīkota ar īpašas spožuma intensitātes gaismas avotiem, kuru spektrālais diapazons sniedzas no ultravioletajiem līdz pat rentgenstariem, un tā piedāvā rosinošu un konkurētspējīgu vidi pētniekiem no visas pasaules.

Pētniecības tuneļa jaunbūvē UPB ENERGY instalē ekspluatācijai gatavas koģenerācijas stacijas. Šādas sistēmas darbības principu parasti mēdz dēvēt arī par triģenerāciju.

Sistēma sastāv no 3 koģeneratoriem ar uzņēmumā „MWM GmbH“ ražotiem gāzes dzinējiem. Šiem iekšdedzes dzinējiem ir raksturīgas īpaši zemas izmešu vērtības, savukārt to elektriskās efektivitātes pakāpe pārsniedz 41 % izmantotās primārās enerģijas. Elektroenerģijas ražošanas procesā izdalīto siltumenerģiju rekuperē vai nu ēkā, nodrošinot apkuri, vai arī pievada absorbcijas aukstuma mašīnai. Šādā veidā tiek nodrošināts optimāls kurināmā izlietojums.

Gadījumā, ja publiskajā elektriskajā tīklā notiek īslaicīgi pārrāvumi, nepārtrauktās barošanas sistēma (UPS) nodrošina nepārtrauktu pētniecības institūta iekārtu apgādi ar enerģiju. Ja šādi pārrāvumi ir ilgāki, tad elektroenerģijas pavedes nodrošināšanu automātiski pārņem gāzes dzinēji.UPB ENERGY veic sistēmas komplektējošo mezglu uzraudzību un optimālas darbības nodrošināšanu avārijas režīmā nodrošina ar tālvadības aprīkojumu.

Kā absolūta inovācija jāpiemin sistēmā iekļautais siltumsūknis, kas paredzēts, lai rekuperētu staprdzesētāja un dzinēja radītā starojuma siltumu pie augstas karstā ūdens temperatūras. Tādā veidā kopējā sistēmas efektivitātes pakāpe pieaug, sasniedzot 90 % izmantotā kurināmā.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš rūpīgi un profesionāli īstenotai gāzes dzinēju apkopei. Tikai tad, ja tos uzturēs labā stāvoklī, būs nodrošināta nevainojama stacijas darbība.

Šobrīd notiek jau gatavo iekārtu uzstādīšanas darbī Itālijā UPB ENERGY grupas tehniskie inženiero un UPB ENERGY tehniskā direktora un Šveices uzņēmuma UPB AS gmbh vadītāja Adriana Žakerī vadībā. 2010. gada janvārī tiks pabeigta pārējo iekārtu piegāde un montāža.

 
 
 
    Izdrukāt