Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 25. 02. 2009 | UPB AS GmbH atklāšana Līztālē /Liestal/, Šveicē

UPB holdinga struktūrvienība UPB ENERGY grupa atvērusi jaunu filiāli Šveicē. Tādā veidā īpaši tiek ņemta vērā sagaidāmā lielā izaugsme energosektorā  Eiropas telpā un jo sevišķi Šveicē. Visā pasaulē veicinot atjaunojamos energoresursus un šādi samazinot fosilās enerģijas un īpaši kodolenerģijas patēriņu, īpaši paaugstinās nepieciešamība enerģiju ražot decentralizēti.

UPB ENERGY ražo koģenerācijas stacijas, kas darbināmas ar dabas gāzi un īpaši ar biogāzi. Koģenerācijas staciju jaudu no 50 līdz 300 kW. Atverot filiāli Šveicē, uzņēmuma piedāvājuma klāstā tiek iekļauts arī jauns produkts turn-key iekārtas – pilnībā gatavas ekspluatācijai. Ģenerāluzņēmēja pakalpojumi, ieskaitot tiem piederīgos inženierijas darbus, kas ir UPB specialitāte, šobrīd tiek piedāvāti arī energosektorā.

Šveices biroju vada Adrians Žakerī [Adrian Jaquiéry]. Adrians Žakerī decentralizētas energoražošanas sektorā ir starptautiski atzīta autoritāte ar dziļām specializētām zināšanām. Viņa vadībā Šveicē, Itālijā, Vācijā un Francijā ir veiksmīgi tapušas vairākas lielas stacijas ar iekšdedzes dzinējiem. Laika posmā no 1996. gada līdz 2002. gadam Adrians Žakerī bija Vācijas Inženieru apvienības VDI biedrs darba grupā VKMA, kas nodarbojas ar iekšdedzes dzinējiem. Jau vairāk nekā sešus gadus viņš ir Šveices nozares asociācijas (Swiss association for combined heat and power systems) prezidents.

Līdztekus atbildībai par lielizmēra iekārtām Šveices filiāle apkalpos arī savas piegādātās koģenerācijas stacijas Šveicē un tās kaimiņvalstīs. Tas iekļauj arī plaša servisa pakalpojumu tīklojuma izveidi. Šajā uzdevumā Šveices filiāle var paļauties uz  atbalstu, ko tai sniegs līdz šim veiksmīgi strādājošie UPB ENERGY Vācijas servisa centri Berlīnē un Leingartenā. UPB ENERGY servisa centri šobrīd apkalpo 150 koģenerācijas stacijas. Rezerves daļu noliktavu tīkls un kompetenti eksperti rūpējas par klientu apmierinātību un augstu koģenerācijas staciju funkcionētspēju.

Kontaktinformācija:
UPB AS GmbH
Adrian Jaquiéry, Dipl. Ing. HTL
Grammetstrasse14
CH-4410 Liestal
Tālr. (+41) 61 9275544
Fakss (+41) 61 9275545
e-pasts: a.jaquiery@upbenergy.com
www.upbenery.com

 
 
 
    Izdrukāt