Materiāls izdrukāts no www.upb.lv         
 

  

| 03. 12. 2008 | DZELZSBETONS MB un H&L STUDIJA saņem Kurzemes Gazeles 2007 atzinības rakstu

3.decembrī Liepājā Dienas Bizness sumināja Kurzemes novada Gazeles un Kurzemes Gazeles atzinības rakstu saņēma MB BETONS grupas uzņēmums SIA Dzelzsbetons MB un SIA H&L Studija.

 

Reģionu griezumā šis ir novads, kurā ir skaitliski visvairāk Gazeļu kritērijiem atbilstoši uzņēmumi, turklāt ar lielāko pieaugumu. Vidējais Kurzemes Gazeļu apgrozījuma pieaugums no 2005. - 2007. gadam ir 696 % (iepriekš – 627%). Vērā ņemams ir fakts, ka Kurzemes Gazeles pārstāv visus reģiona rajonus un lielākās pilsētas, liecinot par salīdzinoši līdzsvarotu reģiona ekonomisko izaugsmi. Dažādas ir arī Kurzemes Gazeļu uzņēmējdarbības formas – gan akciju sabiedrības, gan sabiedrības ar ierobežotu atbildību un, kas ir ļoti iepriecinoši – arī zemnieku saimniecības. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, augusi ir vidējā Kurzemes Gazeļu rentabilitāte. 2007. gadā tā bijusi 8% (iepriekš – 5%). Vecākā Kurzemes Gazele reģistrēta 1991. gadā, bet jaunākā 2005. gadā.

 

Avots ww.db.lv 03.12.2008.

 
 
 
    Izdrukāt